Hlášení poruch VO

Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář 2017

1. strana

2. strana

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Příjmová část

rok 2017 tis. Kč
Daň z příjmu ze závislé činnosti 4000
Daň z příjmu FO 700
Daň z příjmu PO 5000
DPH 9500
Daň z příjmu za městys 1200
Poplatky za odpady 1050
Poplatek za psy 43
Poplatek za užívání veřejného prostranství 80
Poplatek za výherní hrací automaty a výtěžek z provozování 180
Správní poplatky 400
Daň z nemovitostí 1600
Ol. kraj - příspěvek na výkon veř. správy 1450
Příspěvek na knihovnu - obce 40
Pronájem pozemků 110
Prodej pozemků 1500
Doprava Fordem 10
Pitná voda 10
Stočné 2050
Služby knihovny 45
Příjem z pronájmu kulturního zařízení - amfiteátr, kaplička 70
Vstupné zámek 1000
Prodej zboží zámek 120
Sál městyse - pronájem a služby 100
Nájem + služby - bytové prostory 350
Nájem + služby - nebytové prostory 360
Příjem z poskytování služeb - pohřebnictví 10
Příspěvky - separace odpadu 300
Veřejná správa - poskytované služby 350
Ostatní příjmy - věcná břemena 30
Úroky z účtů 2
Počáteční stavy na účtech 300
Celkem příjmová část 32160

 

 

 

Výdajová část

rok 2017 tis. Kč
Silnice, chodníky 2000
Dopravní obslužnost 143
Pitná voda - příspěvky Vodovodu Pomoraví 220
Čištění odpadních vod 2400
Mateřská škola 800
Základní škola 1800
Jídelny ZŠ, MŠ 240
Knihovna 560
Kultura - amfiteátr, kaplička 400
Zámek 3300
Rozhlas, vítání občánků, akce pro seniory 90
Program podpory NO 400
Sál 200
Bytové hospodářství 50
Nebytové hospodářství 100
Veřejné osvětlení 1300
Pohřebnictví 372
Komunální služby a územní rozvoj 1000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40
Sběr a svoz komunálních odpadů 1300
Sběr a svoz ostatních odpadů - biologických, tříděných 400
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 1000
Hasiči Náměšť n. H. JPO II 150
Zastupitelstvo 1200
Vratka - volby do zastupitelstev krajů 15
Činnost místní správy 5300
Úroky z úvěru, služby pen. ústavů 400
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2300
Pojištění majektu 240
Splátky úvěrů Česká spořitelna 4440
Celkem výdajová část 32160

Tento rozpočet byl schválen na 14. zasedání zastupitelstva městyse Náměšť na Hané dne 15.12.2016.