Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Oznámení o konání konkurzního řízení

Oznámení o konání konkurzního řízení 1

Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Křelov – Břuchotín, příspěvková organizace, Křelov - Břuchotín

           OBEC  KŘELOV - BŘUCHOTÍN

              Marie Majerové 25, 783 36 Křelov - Břuchotín

Spisová značka: OUKB-991/2024

Číslo jednací: OUKB-1063/2024

Vyřizuje:   Vendula Poliánová

                                                                                                          V Křelově: 07.05.2024

 

Oznámení o konání konkurzního řízení

Obec Křelov - Břuchotín v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

 

konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele

Základní školy a Mateřské školy Křelov – Břuchotín, příspěvková organizace,

Lipové náměstí 29/18, 783 36 Křelov - Břuchotín

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č.

  563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)

- délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou

  jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo

  v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona o pedagogických

   pracovnících

- plná svéprávnost dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících

- bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících

- zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících

- znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud

  uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném

  vyučovacím jazyce než českém

Požadavky:

  • Znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy

Obsahové náležitosti přihlášky:

- strukturovaný životopis,

- ověřené kopie dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace,

- výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,

- čestné prohlášení o plné svéprávnosti,

- koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 3 strany strojopisu (opatřený datem

  a podpisem uchazeče),

- čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,

- doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou

  odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než

   českém,

- přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné

  na dané pozici,

Prohlídka školy a případná konzultace je možná dne: 22.05.2024 od 13.00 do 16 hodin

nebo po předchozí domluvě i jiný den.

Termín podání přihlášek: do 03.06.2024 do 16.00 hod.

Předpokládaný nástup: 01.09.2024

Písemné přihlášky ke konkurznímu řízení (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu zřizovatele:

Obec Křelov – Břuchotín, Marie Majerové 45/25, 783 36 Křelov – Břuchotín

Obálku označte: „KONKURS  - Základní škola a Mateřská Škola Křelov-Břuchotín - NEOTVÍRAT“.

Bc. David Šafář, starosta obce

 

 

Datum vložení: 15. 5. 2024 14:30
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2024 14:33
Autor: Helena Mariánková

Aktuálně

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace