Navigace

Obsah

Dotace 2019

Dotace na podporu JSDH 2019

                Městys Náměšť na Hané získal investiční dotaci ve výši 77.000,- Kč. Dotace byla čerpána v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace na částečnou úhradu výdajů na pořízení Termokamery Leader TIC 3.3, 5CS, 2x baterie, včetně bezdrátového přenosu. Celková částka za pořízení kamery byla 165.649,- Kč. Městys tedy ze svého rozpočtu uhradil 88.649,- Kč

Díky pořízení termokamery dojde ke zvýšení bezpečnosti jednotky při zásazích.

foto

 

Venkovní enviromentální učebna - na I.stupni ZŠ Náměšť na Hané

Popis projektu: V rámci navrhovaného projektu dojde k vybudování environmentální učebny - ekologické stavby, která bude velmi vhodně zapadat do celého vytvářeného konceptu revitalizace školní zahrady. Učebna bude bezbariérová a budou se zde učit předměty zaměřené na oblast člověk a příroda, člověk a svět práce a čtenářská gramotnost. Součástí projektu je také realizace oplocení.

Cíl Projektu:Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Konkrétním cílem projektu je vybudování učebny EVVO, která napomůže žákům I. stupně, ale i dětem z MŠ v rozvoji klíčových kompetencí v rámci přírod. věd, v letních měsících lze učebnu použít i na hodiny českého jazyka ? čtení v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti. Učebnu budou také využívati žáci II. st. v rámci přírodovědného kroužku a v rámci mimoškolní činnosti přírodovědný kroužek a Rodinné centrum Pohádka

logo

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto