Navigace

Obsah

Knihovna Náměšť na Hané
Zábraní 514

783 44 Náměšť na Hané 

     foto                      

telefon: 585 952 113

e-mail: mknamest@volny.cz

knihovnice: Jitka Kmentová
mob. 776186966


Knihovna V Náměšti na Hané je umístěna v budově Mateřské školy v ulici Zábraní. Dostanete se do ní z náměstí Vodní ulicí nebo přejdete můstek přes říčku Šumici z ulice Komenského. Knihovna sídlí na pravé straně budovy MŠ v prostorách bývalé kotelny.

Uvnitř už se na vás těší regály plné krásných knížek, různé časopisy, a pro ty, co nechtějí jen číst, je zde k dispozici  počítač s připojením na Internet. Ten je zdarma pro všechny zájemce, tedy i pro ty kteří nejsou registrováni jako čtenáři.
 

Půjčovní dny:

Pondělí   9.00 - 16.30 hod

Čtvrtek   9.00 - 12.30 hod
         13.00 - 17.30 hod

Knihy se půjčují na dobu 4 týdnů, po uplynutí této lhůty je možné výpůjčky prodloužit a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.

V případě nemoci nebo jiného problému je po domluvě  knihovnice ochotná donést knihy čtenářům domů.

Pro všechny návštěvníky knihovny je k dispozici  počítač s připojením na Internet. Tato služba je poskytována zdarma.

Zápisné /na jeden rok/:

děti, studenti důchodci   20
dospělí                            40


Knihovna rovněž plní funkci střediskové knihovny. Vykonává metodickou práci pro 11 níže uvedených knihoven střediska, zajišťuje cirkulaci fondu zakoupeného z regionálních prostředků Olomouckého kraje, provádí revize a  pomáhá při aktualizacích fondu, zapracování nových knihovníků apod. Také pro některé knihovny nakupuje a zpracovává nový fond podle přání a požadavků knihovnic.

knihovna:                    knihovnice/knihovník:
Olbramice                  Dagmar Křupková
Loučany                     Ivana Horáková
Ústín                          Jarmila Loutocká, Alena Navrátilová
Rataje                        Alena Mašláňová
Luběnice                   Lenka Blahová
Slatinice                   Blanka Navrátilová
Lípy                          Anna Paličková
Třebčín                    Antonín Giesel
Drahanovice            Jaroslava Navrátilová
Ludéřov                   Jarmila Dohnálková
Střížov                     Jitka Kmentová

                     


           

Knihovní fond byl zpracován v databázi automatizovaného systému LANIUS a katalogy jsou přístupné na ON-LINE katalogu v knihovně.V roce 2015 jsme přešli na novější typ programu, nyní pracujeme v systému Clavius. Knihovna je vybavena automatizovaným výpůjčním protokolem. Počet svazků k 31.12.2014 činil 10.438 ks. V roce 2015 byl fond knihovny doplněn o cca 700 knih, tvořily je buď dary od čtenářů nebo vyřazené knihy z Knihovny města Olomouce, také bylo zakoupeno více nových knih než v minulých letech. Téměř stejný počet knih byl vyřazen, takže k 31.12.2015 obsahuje fond 10.445 svazků. V současné době je zaregistrováno 224 čtenářů, v r. 2015 si vypůjčili při svých návštěvách 18.097 knih a časopisů.


Můžete přijít jen tak,  posedět,  prohlédnout si pár zajímavých knížek nebo časopisů, popovídat si s přáteli a odpočinout si. 
                                        


Městys Náměšť na Hané obdržel v roce 2015 dotaci od Ministerstva kultury ČR na PC a program Clavius pro knihovnu ve výši 45.000 Kč.

logo