Navigace

Obsah

Územní plán 2020

ÚP - změna č. 1

ÚP - úplné znění po změně č. 1

Územní plán - úplné znění po 2. změně 2019

Textová část

Mapová část

 


Územní plán

Veřejná vyhláška oznámení vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 Územní plán Náměšť na Hané

Textová část nového územního plánu

Odůvodnění územního plánu

Mapová část: 

Základní členění

Hlavní část

Technická infrastruktura

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinační výkres

ZPF

Návrh na změnu ÚP

Podává se na Městys Náměšť na Hané v případě zájmu vlastníka pozemku o změnu jeho využití v územním plánu.

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny