Navigace

Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
03.12.2019

Příkazní smlouva

64/2018

108 900,00 CZK

BM asistent s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

03.06.2019

Smlouva o poskytnutí dotace

NnH/1535/2019

77 000,00 CZK sedmdesáttisíc Kč

Městys Náměšť na Hané

Olomoucký kraj

13.05.2019

Venkovní enviromentální učebna - na I. stupni ZŠ Náměšť na Hané

Smlouva o dílo NnH/1317/2019/Hu

3 626 842,81 CZK třimilionyšestsetdvacetšesttisícosmsetčtyřicetdva Kč

Stavbros s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13.05.2019

Vodovod Pod Hradem

Smlouva o dílo č. 14/2019

1 671 919,30 CZK jedenmilionšestsetsedmdesátjednatisícdevědsetdevatenáct Kč

MODOS spo. s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13.05.2019

Stavební úpravy hřbitovní zdi Náměšť na Hané - část II. etapy

Smlouva o dílo č. 2018/11

421 306,00 CZK čtyřistadvacetjednatisíctřistašest Kč

Stavbros s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13.05.2019

Rekonstrukce místní komunikace - ulice Procházkova - I. etapa

Smlouva o dílo č. 34/2018

2 961 870,80 CZK dvamilionydevětsetšedesátjednaosmsetsedmdesát Kč

MODOS spo. s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13.05.2019

WIFI4EU

Smlouva o dílo č. 190401

15 000,00 EUR patnácttisíc EUR vč. DPH

DOUBRAVA.NET s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

26.02.2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/627/2019

62 000,00 CZK šedesátdvatisíc korun českých

TJ SOKOL Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

18.02.2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/538/2019

54 000,00 CZK padesátčtyřitisíc korun českých

Sbor dobrovolných hasičů Nové Dvory

Městys Náměšť na Hané

04.02.2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/372/2019

100 000,00 CZK jednostotisíc korun českých

SK Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

01.02.2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/0350/2019/Hu

60 000,00 CZK šedesáttisíc korun českých

Sbor dobrovolných hasičů Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

02.10.2018

Smlouva o dílo Modernzace ZŠ Nám욍 na Hané II

2181405

68 381 168,00 CZK šedesátosmmilionůtřistaosmdesátjednatisícjednostošedesátosm Kč

Stavební firma Navrátil, s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

26.09.2018

Protipovodňová opatření městyse Náměšť na Hané

SOD E826/3/2018

2 176 066,00 CZK dvamilionyjednostosedmdesátšesttisícšedesátšest Kč

EMPEMONT s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

25.09.2018

Rozšíření kapacity Základní školy v Náměšti na Hané - půdní vestavba

NnH/2987/2018

8 130 673,93 CZK osmmilionůjednostotřicettisícšestsetsedmdesáttřicelýchdevadesáttři Kč

Marek Švarc

Městys Náměšť na Hané

22.08.2018

Smlouva o poskytnutí dotace

2017

100 000,00 CZK jednostotisíc Kč

SK Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

22.08.2018

Smlouva o poskytnutí dotace

218/2017

77 000,00 CZK sedmdesáttisíc Kč

TJ SOKOL Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

22.08.2018

Darovací smlouva

2461/2018

100 000,00 CZK jednostotisíc Kč

ŘKF Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

21.08.2018

Smlouva o poskytnutí dotace

873/2018

65 000,00 CZK šedesátpěttisíc Kč

Myslivecské sdružení Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

21.08.2018

Smlouva o poskytnutí dotace

1150/2018

60 000,00 CZK šedesáttisíc Kč

TJ SOKOL Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

21.08.2018

Smlouva o poskytnutí dotace

857/2018

100 000,00 CZK jednostotisíc Kč

SK Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

23.10.2017

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

3269/2017

9 783 269,75 EUR devětmilionůsedmsetosmdesáttřitisícdvěstěšedesátdevětcelýchsedmdesátpět Kč

Stavbros s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

25.01.2016

Smlouva o poskytnutí dotace

72/2016

60 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

TJ SOKOL Náměšť na Hané

25.01.2016

Smlouva o poskytnutí dotace

28/2016

80 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

SK Náměšť na Hané

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka: