Navigace

Obsah

Informace o uložení písemností  pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G. Masaryka 100

Od 1. ledna 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt, tj. na podatelně Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané.

Zásilka je pro adresáta uložena buď na České poště nebo na Úřadu městyse Náměšť na Hané, podatelně, nám. T.G.Masaryka 100.

Nejedná se o uložení dopisů či zásilek, ale pouze o oznámení o uložení zásilky a výzvy k vyzvednutí na České poště nebo na podatelně Úřadu městyse Náměšť na Hané.

Aktuální seznam oznámení o uložení výzvy k převzetí zásilky a poučení občanům s trvalým pobytem na ohlašovně

Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách je vyvěšena:


Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na poště v Náměšti na Hané či na úřadě městyse Náměšť na Hané, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout zásilku si může i přímo na poště i bez toho, že by si na podatelně vyzvedával oznámení o uložení zásilky nebo výzvu s poučením.

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty 10-ti dnů splněny podmínky fikce doručení.

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání takovýmto chováním pouze vlastní osobu.


Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny Úřadu městyse Náměšť na Haní, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané je evidován u občana, jehož údaj o místu trvalého pobytu byl ve správním řízení zrušen.

Z evidování občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Úřad městyse Náměšť na Hané není povinen přebírat korespondenci adresovanou fyzickým osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny.

Od 1.1.2016 zajišťuje úřad městyse převzetí a uložení "oznámení o uložení zásilky s poučením" osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to v podatelně úřadu nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané.


Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny - nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané, o uložení zásilky

Zásilka je uložena:


Občan, který má trvalý pobyt na adrese ohlašovny nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané má možnost: