Navigace

Obsah

Zápisy do zvláštní matriky


Pokud dojde k matriční události v době, kdy občan ČR pobývá v cizině, velvyslanectví na jeho žádost zprostředkuje zapsání takové matriční události do Zvláštní matriky v Brně. Matriční událostí se rozumí narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR.

1 ) Cizozemské doklady (rodný list, výpis z matriky, oddací list apod.) musí být vždy opatřeny úředním překladem do českého jazyka registrovaným tlumočníkem http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

2 ) Cizozemské doklady (rodný list, výpis z matriky, oddací list apod.) musí být kromě překladu opatřeny příslušným ověřením (legalizace, superlegalizace)

3 ) Předložené doklady, včetně originálů, si ponechává Zvláštní matrika v Brně. Jestliže si chcete originál dokladu ponechat, požádejte velvyslanectví o zhotovení úředně ověřené kopie.

Postup:

Spojte se s velvyslanectvím a domluvte si schůzku, současně si ověřte, jaké náležitosti je třeba předložit.

http://www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti


Zápis manželství

Co musíte předložit:

žádosti lze podat u zastupitelského úřadu ČR v cizině, prostřednitvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR nebo osobně na oddělení zvláštní matriky úřadu města Brna, Brno střed, Husova 3.


Zápis narození dítěte

Co musíte předložit:

Zápis úmrtí

Co musíte předložit:

Jsou-li k dispozici tyto dokumenty, předkládají se rovněž:

 

Tyto činnosti (zápisy) provádí zvláštní matrika bez popolatku do 30 dnů od obdržení úplných podkladů pro zápis do zvláštní matriky, ve složitějších případech do 60 dnů.