Navigace

Obsah

Formuláře

I. Územní rozhodování

 - územní rozhodnutí, souhlas s dělením

wordŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

pdfŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

wordŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

pdfŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

wordŽádost o rozhodnutí o změně využití území

pdfŽádost o rozhodnutí o změně využití území

wordŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

pdfŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

wordŽádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

pdfŽádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

wordŽádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

pdfŽádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

 - územní souhlas

word Oznámení záměru 

pdf Oznámení záměru

wordProhlášení o vykonávání odborného dozoru  - příloha k žádosti

pdfProhlášení o vykonávání odborného dozoru  - příloha k žádosti

II. Povolování staveb, změn staveb

 - ohlášení

wordOhlášení stavby, změny stavby (stavby do 150 m2)

pdfOhlášení stavby, změny stavby (stavby do 150 m2)

 word Prohlášení stavbyvedoucího (o vykonávání odborného vedení stavby)- příloha k ohlášení

pdfProhlášení stavbyvedoucího (o vykonávání odborného vedení stavby) - příloha k ohlášení

 - stavební povolení

wordŽádost o stavební povolení

pdfŽádost o stavební povolení

wordŽádost o spojení územního a stavebního řízení

pdfŽádost o spojení územního a stavebního řízení

wordŽádost o povolení změny stavby před dokončením

pdfŽádost o povolení změny stavby před dokončením

wordŽádost o povolení prodloužení lhůty

pdfŽádost o povolení prodloužení lhůty

wordOznámení stavby posouzené autoriz. inspektorem

pdfOznámení stavby posouzené autoriz. inspektorem

III. Užívání staveb

wordOhlášení dokončení stavby

pdfOhlášení dokončení stavby

wordŽádost o přidělení čísla popisného nebo evidenčního

pdfŽádost o přidělení čísla popisného nebo evidenčního

wordOznámení změny v užívání

pdfOznámení změny v užívání

wordŽádost o kolaudační souhlas

pdfŽádost o kolaudační souhlas

wordNávrh na kolaudaci staveb stavěných dle starého SZ

pdfNávrh na kolaudaci staveb stavěných dle starého SZ

wordŽádost o povolení zkušebního provozu

pdfŽádost o povolení zkušebního provozu

wordŽádost o povolení předčasného užívání stavby

pdfŽádost o povolení předčasného užívání stavby

wordČestné prohlášení stavebníka

pdfČestné prohlášení stavebníka

wordDoklady k dokončené stavbě - povinnost stavebníka zajistit!

pdfDoklady k dokončené stavbě - povinnost stavebníka zajistit!

IV. Odstraňování staveb

wordOhlášení odstranění stavby , terénních úprav, zařízení

pdfOhlášení odstranění stavby , terénních úprav, zařízení

wordŽádost o dodatečné povolení stavby

pdfŽádost o dodatečné povolení stavby

V. Ostatní

wordNávrh na vydání pasportu

pdfNávrh na vydání pasportu

wordŽádost o povolení výjimky

pdf Žádost o povolení výjimky

wordŽádost o souhlas dle § 15

pdfŽádost o souhlas dle § 15