Navigace

Obsah

Zpět

2 - 2021 Oznámení o záměru směnit pozemek - část pozemku p.č. st.301zastavěná plocha a nádvoří p.č. 1062/b ostatní plocha za část pozemku p.č. 209 zastavěná plocha v k.ú.Náměšť na Hané

Vyvěšeno: 13. 1. 2021

Zodpovídá: Marta Podivínská

Zpět