Navigace

Obsah

Volba prezidenta ČR

Výsledky II. kola voleb prezidneta ČR v Náměšti na Hané:

Obec Náměšť na Hané – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 3 3 100,00 1 662 1 075 64,68 1 074 1 065 99,16
2. kolo 3 3 100,00 1 649 1 157 70,16 1 157 1 153 99,65
 
Obec Náměšť na Hané
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 35 3,28 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 99 9,29 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 124 11,64 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 16 1,50 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 12 1,12 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 2 0,18 X X
*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 434 40,75 672 58,28
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 91 8,54 X X
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 252 23,66 481 41,71

Výsledky I. kola voleb prezidenta ČR v Náměšti na Hané:

Obec Náměšť na Hané – souhrnné informace
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
3 3 100,00 1 662 1 075 64,68 1 074 1 065 99,16
Obec Náměšť na Hané
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 35 3,28 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 99 9,29 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 124 11,64 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 16 1,50 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 12 1,12 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 2 0,18 X X
+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 434 40,75 0 0,00
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 91 8,54 X X
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 252 23,66 0 0,00
+) postupující kandidát

Podbrobnější výsledky najdete na zde.


 

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.


První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat

v pondělí 18. prosince 2017 v 16:00 hod.

v zasedací místnosti úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100.


VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO VOLBU PREZIDENTA ČR

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí (viz blíže informace ministerstva vnitra).
Požádat o vydání voličského průkazu může volič již nyní obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Žádost občanů s trvalým pobytem v Náměšti na Hané lze podat

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát !


Oznamujeme občanům, že je možné si požádat o vydání voličského průkazu v tyto dny:

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průakzu v listinné podobě s ověřeným pdpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky připadá na 5. ledna 2018 do 16:00 hod., případně na 19. ledna 2018 do 16:00 hod., pokud by se rozhodla o voličský průkaz před 2. kolem volby prezidenta republiky.

Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je 10. ledna 2018 do 16:00 hod., případně u 2. kola voleb do 24. ledna 2018 do 16:00 hod.