Navigace

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9. října 2021


Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.


VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08. a 09. října 2021 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu České republiky na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o vystavení voličského průkazu (36 kB)

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. 12. 2020
do 01. 10. 2021 do 16:00 hod. (písemné podání)
do 06. 10. 2021 do 16:00 hod. (osobní podání)

Žádosti občanů s trvalým pobytem v Náměšti na Hané lze podat:

Adresa pro zaslání:

Úřad městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, 783 44  Náměšť na Hané. 

Předání voličského průkazu – od 23.09.2021
Úřad městyse Náměšť na Hané voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, nejdříve však 15 dní přede dnem voleb dle §6a odst.2 zákona č. 247/1995 Sb.