Navigace

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017


Výsledky voleb Náměšť na Hané:

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
3 3 100,00 1 651 1 014 61,42 1 014 1 006 99,21

str. č. strana název platné hlasy platné hlasy v %
1 Občanská demokratická strana 93 9,24
2 Řád národa - Vlastenecká unie 0 0
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 5 0,49
4 Česká str. sociálně demokratická 78 7,75
6 Radostné Česko 1 0,09
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 59 5,86
8 Komunistická str. Čech a Moravy 79 7,85
9 Strana zelených 6 0,59
10 ROZUMÍ -stop migraci,diktát. EU 9 0,89
12 Strana svobodných občanů 9 0,89
13 Blok proti islam.-Obran. domava 0 0
14 Občanská demokratická aliance 1 0,09
15 Česká pirátská strana 96 9,54
19 Referendum o Evropské unii 0 0
20 TOP 09 34 3,37
21 ANO 2011 317 31,51
22 Dobrá volba 2016 0 0
23 SPR-Republ.str.Čsl.M. Sládka 4 0,39
24 Křesť. demokr. unice - Čs.str. lid. 85 8,44
25 Česká strana národně sociální 0 0
26 REALISTÉ 8

0,79

27 SPORTOVCI 4

0,39

28 Dělnic.str.sociální spravedlnosti 3 0,29
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 111 11,03
30 Strana Práv Občanů 4 0,39

 

Více na https://www.volby.cz/


Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

na pátek 20. a sobotu 21. října 2017. 

Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14 :00 hodin v Náměšti na Hané v těchto volebních místnostech:

pro ulice: Bělidlo, Biskupství, Fučíkova, Hrad, K Baběnci, Lesní, Nad Náhonem, Nad Dymáčkem, nám. T.G.Masaryka, Padělky, Procházkova, U Koupaliště, Vaňourkova, Vodní, Záhumenská, Zákostelí

pro ulice: Erbenova, Jiráskova, Komenského, lomená, Nádražní, Nerudova, Pod Hradem, Polní, Prostějovská, Sokolská, V Ráji, Válník, Zábraní, Zahradní

pro ulici: Nové Dvory


Informace o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017


Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městyse Náměšť na Hané a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů.

Do přenosné volební schránky může z výše uvedených závažných důvodů hlasovat i volič s voličským průkazem.

Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební schránky, může se nahlásit na úřadě městyse v Náměšti na Hané tel. 585 757 811, mob. 723 654 723 do pátku 20. října 2017 do 11:00 hod.Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, v Náměšti na Hané, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2.5.2017
do 13.10.2017 (písemné podání)
do 18.10.2017 do 16:00 hodin (osobní podání)

Žádost lze podat:

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
od 5.10.2017 do 18.10.2017 (16:00 h)

Úřad městyse Náměšť na Hané voličský průkaz vydá

PŘI ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU NELZE VYDAT DUPLIKÁT.


Okrskové volební komise

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY k delegování členů do okrskových volebních komisí

v Náměšti na Hané

Ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb. může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 3 okrskových volebních komisí v Náměšti na Hané a to v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb - tj. do 20. 9. 2017.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostce, a to v listinné nebo elektronické podobě, o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení zmocněnce, popřípadě jméno a přímení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu členů přiloží kopii tohoto pověření.

Z organizačních důvodů si vás dovoluji požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínám, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt.

INFORMACE k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat v pondělí 25. 9. 2017 v budově Úřadu městyse Náměšťna Hané v 16:00 hod. v kanceláři starostky.


Obecné informace MV ČR

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 2017 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise