Navigace

Obsah

VOLBY 2016


Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje v Náměšti na Hané, konané ve dnech 7. a 8.10.2016

Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1

858

308

35,90

308

306

99,35

2

696

233

33,48

233

228

97,85

3

96

36

37,50

36

36

100,00

Celkem

1 650

577

34,97

577

570

98,79

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v %

1

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

2

Občanská demokratická strana

66

11,57

6

Koalice Piráti a Změna

21

3,68

8

Českosl.strana socialistická

0

0,00

12

Česká str.sociálně demokrat.

82

14,38

25

NEZÁVISLÍ a MORAVANÉ

3

0,52

26

Koruna Česká (monarch.strana)

4

0,70

30

ANO 2011

119

20,87

32

TOP 09

75

13,15

37

Komunistická str.Čech a Moravy

51

8,94

41

Národní demokracie

1

0,17

42

Starostové ProOlomoucký kraj

34

5,96

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

2

0,35

52

Svobodní a Soukromníci

3

0,52

53

OBČ.PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK

12

2,10

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

1

0,17

70

SPR-RSČ M.Sládka, Patrioti, HOZK

0

0,00

74

Koalice pro Olomoucký kraj

52

9,12

75

DSSS-Imigranty,islám nechceme!

2

0,35

78

Koalice SPD a SPO

41

7,19

81

SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.

1

0,17

Více najdete na www.volby.cz 


Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016

Prezident republiky vyhlásil konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky na 7. a 8. října 2016. V Olomouckém kraji budou voliči volit ve volbách do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 61 se sídlem v Olomouci.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb

Harmonogram úkolů a lhůt


Informace pro voliče

Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční:

 • v pátek 7. října 2016 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
 • v sobotu 8. října 2016 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje může hlasovat občan České republiky,

 • který má trvalý pobyt v obci na území Olomouckého kraje,
 • který nejpozději v druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
 • u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů  je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci na území Olomouckého kraje, opravňuje voliče hlasovat v libovolném volebním okrsku na území Olomouckého kraje. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.

Informace o způsobu hlasování (zdroj MVČR)

Informace o hlasování na voličský průkaz (zdroj MVČR)

Voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu


OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTE KRAJŮ

Volby do zastupitelstev krajů proběhnou

v pátek 7. října 2014 od 14 hodin do 22 hodin

a

v sobotu 8. října 2014 od 8 hodin do 14 hodin

v Náměšti na Hané v těchto volebních místnostech:

volební okrsek č. 1 – kulturní zařízení úřadu městyse, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané

 • Bělidlo
 • Biskupství
 • Fučíkova
 • Hrad
 • K Baběnci
 • Lesní
 • Nad Náhonem
 • Nad Dymáčkem
 • nám. T.G.Masaryka
 • Padělky
 • Procházkova
 • U Koupaliště
 • Vaňourkova
 • Vodní
 • Záhumenská
 • Zákostelí

volební okrsek č. 2 - budova Základní školy, Komenského 283, Náměšť na Hané

 • Erbenova
 • Jiráskova
 • Komenského
 • Lomená
 • Nádražní
 • Nerudova
 • Pod Hradem
 • Polní
 • Prostějovská
 • Sokolská
 • V Ráji
 • Válník
 • Zábraní
 • Zahradní

volební okrsek č. 3 – hasičská zbrojnice, Nové Dvory 579, Náměšť na Hané

- Nové Dvory

Hlasování do přenosné volební schránky

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městyse Náměšť na Hané a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů.

Do přenosné volební schránky může z výše uvedených závažných důvodů hlasovat i volič s voličským průkazem.

Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební schránky, může se nahlásit na úřadě městyse v Náměšti na Hané tel. 585 757 811, mob. 723 654 723 do pátku 7. října 2016 do 11:00 hod.

Jmenování zapisovatelek

Stanovení počtu členů okrskové vol. komise a volebních okrsků


 

Ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje budou voliči volit 55 zastupitelů

Ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje budou voliči volit 55 zastupitelů. Na kandidtátní listině můžou kandidující subjekty uvést až 60 kandidátů.

Podle zákona o krajích se počet volených členů zastupitelstva kraje odvozuje podle počtu obyvatel v kraji k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konají volby.

Ust. § 31 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
"1) Zastupitelstvo se skládá z členů zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva činí v kraji s počtem obyvatel
a)   do     600 000   obyvatel                                      45 členů,
b)   nad   600 000 do 900 000 obyvatel                   55 členů,
c)   nad   900 000 obyvatel                                       65 členů."

K 1. lednu 2016 bylo v Olomouckém kraji 634 720 obyvatel.

Stanovení počtu členů Zastupitelstva Olomouckého kraje, který má být zvolen ve volbách konaných v roce 2016