Navigace

Obsah

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 66, Olomouc - II. kolo

Výsledky senátních voleb - II. kolo v Náměšti na Hané

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 66, Olomouc - I. kolo

Výsledky senátních voleb v Náměšti na Hané

Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 66, Olomouc

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí - Náměšť na Hané

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Náměšť na Hané, okr. Olomouc

Zvolení členové zastupitelstva

_____________________________________________________________________________________________

Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2014

Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech, a to 10. 10. 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 11. 10. 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

(případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 17. a 18.10.2014).

v Náměšti na Hané v těchto volebních místnostech:

volební okrsek č. 1 – kulturní zařízení úřadu městyse, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané:

volební okrsek č. 2 - budova Základní školy, ul. Komenského 283, Náměšť na Hané

volební okrsek č. 3 - RD u Podhorných, ul. Nové Dvory 414, Náměšť na Hané

Volby do zastupitelstev obcí

(zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že:

Způsob hlasování

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR

(zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Právo volit do Senátu Parlamentu ČRmá občan obce za předpokladu, že:

Vydávání voličských průkazů:

Způsob hlasování

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městyse Náměšť na Hané a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.

Do přenosné volební schránky může z výše uvedených závažných důvodů hlasovat i volič s voličským průkazem.

Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební schránky, může se nahlásit na úřadě městyse v Náměšti na Hané tel. 585 757 811, mob. 723 654 723 do pátku 10. října 2014 do 11:00 hod.

Hlasovací lístky musí být dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 7. 10. 2014.

INORMACE