Náměšť na Hané - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Kam volat když...

Kam volat když ....

Zdravotnická záchranná služba 155, 112
 
Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Volejte i tehdy, pokud si třeba i jen nejste jisti, zda se o takový stav nejedná. Dispečer záchranné služby, kvalifikovaný zdravotník, vám pomůže situaci posoudit a najít optimální řešení.
 
Hasičský záchranný sbor 150, 112
Hasiče volejte pokud hoří, pokud se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé, pokud se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí, pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr …) ohroženy životy, majetek, životní prostředí, pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení. V bytě je dítě, starší osoba, případně je ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič, atd. …), v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod., v případě ohrožení bodavým hmyzem, v dalších případech, kdy je ohrožen lidský život nebo zdraví.
 
Policie 158, 112
Vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

 

Dobrovolní hasiči obce - SDH Náměšť na Hané - Tomáš Otruba, velitel  608 814 521
Městská policie Olomouc 156
Havárie dodávek plynu 1239
Havárie dodávek vody - INSTA CZ Olomouc 582 347 522
Havárie dodávky elektřiny 840 850 860
Povodí řeky Moravy 541 637 111
Krizová linka pro děti

549 241 010

608 902 410

Krizová linka pro seniory 800 157 157
Krizová linka domácího násilí 251 511 313
Nejbližší Babybox
Adresa - Fakultní nemocnice Olomouc
Ivana Petroviče Pavlova 185
779 00 – Olomouc

 

588 441 111

Odtahové služby v  Olomouci  

Obvodní zdravotní středisko

Dětské - MUDr. Tomáš Šoupal

Praktický lékař:

MUDr. Josef Husička

MUDr. Blanka Chytilová

 

 

585 952 319

 

585 951 401

585 952 144

777 239 780

Zubní lékař: MUDr. Kamila Kolaříková 585 952 395
Veterina Olomouc  
Pohřební ústavy v Olomouci  
Pečovatelské služby v Olomouci  
Úřad práce Olomouc 950 141 111
ČOI Olomouc 585 223 317
Krajská hygienická stanice Olomouc 585 719 111
Deratizační služby - Zdeněk Zimprich
582 345 969
Odchytová stanice 585 385 348
Inspekce životního prostředí 585 243 410