Náměšť na Hané - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kam volat když ...

Zdravotnická záchranná služba 155, 112

Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Volejte i tehdy, pokud si třeba i jen nejste jisti, zda se o takový stav nejedná. Dispečer záchranné služby, kvalifikovaný zdravotník, vám pomůže situaci posoudit a najít optimální řešení.

Hasičský záchranný sbor 150, 112

Hasiče volejte pokud hoří, pokud se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé, pokud se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí, pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr …) ohroženy životy, majetek, životní prostředí, pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení. V bytě je dítě, starší osoba, případně je ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič, atd. …), v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod., v případě ohrožení bodavým hmyzem, v dalších případech, kdy je ohrožen lidský život nebo zdraví.

Policie 158, 112

Vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Dobrovolní hasiči obce - SDH Náměšť na Hané - Michal Vyroubal, tel.: 724 231 582

Městská policie Olomouc - 156

Havárie dodávek plynu - 1239

Havárie dodávek vody - INSTA CZ Olomouc - 582 347 522

Havárie dodávky elektřiny - 840 850 860

Povodí řeky Moravy - 541 637 111

Krizová linka pro děti - 549 241 010, 608 902 410

Krizová linka pro seniory - 800 157 157

Krizová linka domácího násilí - 251 511 313


Nejbližší Babybox

  • Adresa - Fakultní nemocnice Olomouc
  • Ivana Petroviče Pavlova 185
  • 779 00 – Olomouc
  • 588 441 111

Odtahové služby v  Olomouci 


Obvodní zdravotní středisko

  • Dětské - MUDr. Tomáš Šoupal
  • Praktický lékař: 585 952 319
  • MUDr. Josef Husička
  • MUDr. Blanka Chytilová: 585 951 401, 585 952 144, 777 239 780

Zubní lékař: MUDr. Kamila Kolaříková - 585 952 395


Veterina Olomouc

Pohřební ústavy v Olomouci

Pečovatelské služby v Olomouci

Úřad práce Olomouc - 950 141 111

ČOI Olomouc - 585 223 317

Krajská hygienická stanice Olomouc - 585 719 111

Deratizační služby - Zdeněk Zimprich - 582 345 969

Odchytová stanice - 585 385 348

Inspekce životního prostředí - 585 243 410