Náměšť na Hané - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Městys

První písemná zmínka o Náměšti pochází z roku 1141, kdy se o Náměšti na Hané zmiňuje ve své listině olomoucký biskup Zdík.

Současné archeologické nálezy však dokladují, že Náměšť je minimálně o 100 let starší.

Náměšť na Hané patřila vždy k významným obcím nedaleko města Olomouce. Význam stoupl ještě tím, že český král Jan Lucemburský 28. července 1319 povýšil ves Náměšť na městečko trhovní s právem konat každý čtvrtek trh. Titul městečko, městys, používala Náměšť až do 50. let 20. století. Poté totalitní režim tento název zakázal používat.

listina

Historický název městys byl Náměšti na Hané navrácen na základě zákona 23. ledna 2007 předsedou Poslanecké sněmovny ČR.

Městys Náměšť na Hané je místem, kde se dobře žije. Důkazem toho je i skutečnost, že neustále roste počet obyvatel (2030), kteří však musí dojíždět za prací do nedalekých velkých měst – Olomouce, Prostějova a Litovle.

Okolí Náměště obklopují krásné lesy, podél toku říčky Šumice se rozkládá přírodní rezervace Terezské údolí.

Městys odkanalizoval celé své území (kanalizace dokončena v roce 2009, hodnota díla 160 mil. Kč). V Náměšti je veškerá infrastruktura – rozvody plynu, pitné vody; v územním plánu jsou vhodné lokality pro stavbu rodinných domů, proto mají o Náměšť zájem mladí lidé z měst, kteří se chystají založit rodinu.

V Náměšti je mateřská škola, základní škola, své ordinace zde mají praktičtí lékaři pro děti a dospělé, ale i odborní lékaři, pošta. Na věhlasu získává soukromý pivovar.

Hlavní dominantou Náměště je klasicistní zámek postavený hrabětem Bonaventurou z Harrachu v 2. polovině 18. století. Zámek je majetkem městyse Náměšť na Hané. Vedlo této kulturní památky je v Náměšti ještě zřícenina hradu a tzv. Dolní zámek (dnes sladovna).