Náměšť na Hané - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Náměšťské noviny

Náměšťské noviny   nadpis

Vydavatel: Městys Náměšť na Hané

Adresa redakce: nám. T.G.Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané

Grafika a tisk: tiskárna Seritech Šternberk

Příprava: redakční rada (vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků)

Odpovědný redaktor: Mgr. Marta Husičková, tel.: 585 757 812, mob. 607 555 746,
e-mail: starosta@namestnahane.cz

IČO: 00299260

Registrace: MK ČR E 16 160

Náměšťské noviny vycházejí 4krát ročně v nákladu 750 kusů.

Inzerce v Náměšťských novinách

Objednávky přijímá

  • Mgr. Marta Husičková, tel. 585 757 812, mob. 607 555 746, e-mail: starosta@namestnahane.cz
  • Šárka Běhalová, tel. 585 757 811, e-mail: mestys@namestnahane.cz
  • Za uveřejnění inzerátu účtujeme 2,- Kč/cm2 za černobílý a 4,- za barevný
  • od poplatku jsou osvobozeny inzeráty s kulturními a sportovními aktivitami pro občany a pokud to není hlavní podnikatelská činnost inzerenta

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

2010