Náměšť na Hané - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Památky

Zámek Náměšť na HanéZámek Náměšť na Hané

Umístění: Hrad, č.p. 1, p.č. 122
Datování: 1766

Zámek byl postaven na přání hraběte Ferdinanda Bonaventury z Harrachu v roce 1766. Do té doby přebýval v tzv. Dolním zámku, dnes je to budova sladovny. Toto nové letní sídlo nechal vystavět v raně klasicistním slohu se zřetelnou inspirací francouzskými vzory.

Ve stejné době hrabě z Harrachu nechal vybudovat kruhový park kolem zámku a vysázet lipová stromořadí, která vedou do čtyř světových stran.

Po smrti hraběte v roce 1778 zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, provdaná za hraběte Kinského. V roce 1916 Hrabě Evžen II., poslední z rodu Kinských, prodal zámek obchodníkovi se železem Františku Ottáhalovi.

Manželé Ottáhalovi zámek zmodernizovali, byla zde zavedena voda, elektřina a také ústřední topení. Když v roce 1943 František Ottáhal zemřel, byl zámek rozdělen mezi jeho děti a ženu.

V roce 1945 byl dle Benešových dekretů majetek rodině zkonfiskován a zámek byl pak ve správě Vlastivědného muzea v Oomouci. Od 1. července 2000 je majetkem městyse Náměšť na Hané.

více na www.zamek.namestnahane.cz


Zámecký parkZámecký park

Umístění: obklopuje zámek, č.p. 1, p.č. 436, rozloha 2,50 ha
Datování: 60. léta 18. století

Park kruhového půdorysu se rozkládá kolem budovy zámku, je do čtyř světových stran spojen lipovými alejemi s kruhovou cestou. Na východní straně zámku je umístěno schodiště, kde jsou rozmístěny barokní sochy dětí - alegorií čtyř ročních období. Na počátku 20. století byl park doplněn o další drobné stavby - kolonáda, litinový altán, bazén a ohraničení zděným plotem s kovanou mříží. 

Poslední zásadní úpravy  byly realizovány v roce 1925 zahradním architektem Křemenem. Svojí dispozicí se zámecký park řadí k nejvýznamnějším objektům na Moravě.


Zřícenina hraduZřícenina hradu

Umístění: na pahorku nad říčkou Šumicí, severeně od zámecké kaple Nejsv. Trojice
Datování: 1893

Náměšťský hrad stával na ostrožně nad pravým břehem potoka Šumice na jihozápadním okraji obce Náměšť, zvané Kapounov, v místě, kde se dosud říká Na hradě.

Jádro hradu chránila od jihozápadu k jihovýchodu ve velkém oblouku soustava příkopů; celé hradisko má obvod 150 m a největší průměr 50 m. O vzniku hradu nemáme žádnou zprávu; snad byl postaven na ochranu biskupské části Náměště.

První písemná zpráva o hradu pochází až z května 1423, kdy byl obléhán vojskem moravských přívrženců císaře Zikmunda. Hrad hájila husitská posádka pod vedením Ctibora z Cimburka. Když 13. května téhož roku Ctibor kapituloval, slíbil poslušnost a pomoc Zikmundovi proti všem jeho nepřátelům, s výjimkou vlastního bratra Jana Tovačovského z Cimburka, přívržence strany podobojí.

Se zprávami o hradu Náměšti se naposledy setkáváme v r. 1480 a 1482, kdy jej držela Alena z Náměště. Pravděpodobně nejpozději v 16. století byl již opuštěn zřejmě proto, že byl malý a nepohodlný a jeho funkci šlechtického sídla a správního střediska náměšťského statku převzala tvrz (pozdější dolní zámek) na okraji vesnice.

Zřícenina hradu existovala ještě v 18. století; postupem doby zde místní obyvatelé  získávali vhodný stavební materiál. Do dnešní doby se z hradu zachovaly jen zbytky zdiva a příkopů v terénu.


Dolní zámek - sladovnaDolní zámek - sladovna

Umístění: u mostu přes Šumici, p.č. 88, č.p. 281
Datování: 1894
Na místě dnešní sladovny (dolního zámku) původně stála tvrz. První zmínka o ní pochází z roku 1490, postavena však byla zřejmě již v polovině 14. století. 
Šlechticem, který nechal tvrz postavit byl pravděpodobně Zbyněk z Vrahovic. Od roku 1536 byli vlastníky tvrze v Náměšti Bruntálští z Vrbna.
Tato tvrz byla v roce 1556 přestavěna na renesanční zámek. V roce 1665 dokončena obnova zámku po švédském zpustošení. Od roku 1768 sloužil dolní zámek jako textilní manufaktura, později využit jako sladovna.

Kostel sv. KunhutyKostel sv. Kunhuty

Umístění: na náměstí T.G.Masryka, p.č. 1
Autor: V. Crha
Datování: 1873

Kostel sv. Kunhuty v Náměšti na Hané, pochází nejméně z roku 1656. Tehdy byl kolem kostela hřbitov. Zrušen byl roku 1833. V roce 1869 byl kostel ve velmi špatném stavu. Četné trhliny zdiva způsobily jeho uzavření a později stržení. Stavbu nového kostela provedl litovelský stavitel V.Crha v letech 1871 – 73 v novorománském slohu. Nejvýznamějším sponzorem stavby byl tehdy hrabě Kinský, majitel zdejšího panství.


FaraFara Náměšť na Hané

Umístění: náměstí T.G.Masaryka č.p. 278, p.č. 3
Datování: původní budova z 2. pol. 18. století

Budova ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Náměšť na Hané, sídlo občanského sdružení Betánie.


Hrobka Kinských na hřbitověHrobka Kinských na hřbitově

Umístění: hřbitov, p.č. 131
Datování: 1871

Rodinná hrobka hraběcího rodu Kinských byla vybudována na tehdy nově založeném hřbitově. Vystavěna je v empírovém slohu. Fasáda členěna pilastry, průčelí ukončeno trojúhelníkovým štítem se štukovým erbem hrabat Kinských v tympanonu. Nadzemní část s dřevěným oltářem slouží jako kaple, v kryptě hrobky jsou uloženy tři generace náměšťských Kinských.


Kaple sv. Martina na Nových DvorechKaple sv. Martina na Nových Dvorech

Umístění: Nové Dvory, p.č. 434
Datování: 1800

Malá kaplička zasvěcená sv. Martinu.

 
 

Houdkův důmHoudkův dům

Umístění: náměstí T.G.Masaryka č.p. 250, p.č. 13/2
Datování: počátek 19. století
Restaurováno v roce: 1982-1985, 2010

Rodný dům Dr. Vítězslava Houdka, právníka a spisovatele v oblasti moravské vlasttivědy.

Stal se státním úředníkem (1880), působil mj. na ministersvtu vnitra ve Vídni a na moravském místodržitelství (1908-1914). V oblasti moravské vlastivědy zpracoval několik kulturněhistorických prací např. napsal první souhrnné dějiny Náměště na Hané, které byly později přepsány do obecní kroniky. Zemřel 1. června 1916 v Náměšti, kde je také pochován. V roce 1996 mu byla vyhotovena pamětní deska na jeho rodném domě jako dík za všechno to, čím svou rodnou ves proslavil.


Socha Panny Marie s JežíškemSocha Panny Marie s Ježíškem

Umístění: náměstí T.G.Masaryka před č.p. 250, p.č. 774/1
Autor: David Zürn
Datování: 1709
Materiál: maletínský pískovec
Restaurováno v roce: 1994-1995

 


Socha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana Nepomuckého

Umístění: poblíž mostu přes Šumici před Dolním zámkem - sladovnou, p.č. 782
Autor: Jiří Antonín Heinz
Datování: 1896
Materiál: maletínský pískovec
Restaurováno v roce: 1993-1994

Centrální kříž na hřbitověCentrální kříž na hřbitově

Umístění: uprostřed hřbitova za hrobkou Kinských, p.č. 582/2

Autor: neznámý
Datování: 1832
Materiál: šedá rytina, 1. stupeň pískovec, 2. stupeň beton

 


Kříž u kostelaKříž u kostela

Umístění: na náměstí u kostela sv. Kunhuty, p.č. 1
Autor: neznámý
Datování: 1881
Materiál: pískovec, korpus Krista - šedá litina

 


Dřevěný kříž u kostelaDřevěný kříž u kostela

Umístění: na náměstí u kostela sv. Kunhuty, p.č. 1
Autor: neznámý
Datování: 1878
Materiál: dřevo

 

 


Socha Ježíše KristaSocha Ježíše Krista

Umístění: na náměstí za presbytářem kostela sv. Kunhuty, p.č. 1
Autor: Texmann
Datování: počátek 20. století
Materiál: socha -vápenec, architektura - maletínský pískovec, nápisová deska - mramor

 

 


Pomník T.G.MasarykaPomník T.G.Masaryka

Umístění: náměstí T.G.Masaryka, p.č. 774/1
Autor: Julius Pelikán
Datování: 1946
Materiál: pískovec
Restaurováno v roce: 2002

 


Kříž u faryKříž u fary

Umístění: náměstí T.G.Masaryka u fary naproti kostela, p.č. 6
Autor: neznámý
Datování: 20. století
Materiál: pískovec, sokl - lomový kámen

 

 


Sousoší sv. Cyrila a MetodějeSousoší sv. Cyrila a Metoděje

Umístění: Biskupství naproti č.p. 171, p.č. 1933
Autor: J. Beneš
Datování: 1911
Materiál: hořický pískovec, carrarský mramor

 


Kříž v BiskupstvíKříž v Biskpství

Umístění: Biskupství, p.č. 1937
Autor: neznámý
Datování: 1868
Materiál: pískovec - socha, betonový základ, železná ohrádka

 

 

 


Litinový kříž v BiskupstvíLitinový kříž v Biskupství

Umístění: východně za obcí u silnice do Senice, p.č. 1182/1
Autor: neznámý
Datování: 1918
Materiál: kříž - šedá litina, podstavec - pískovec

 


Kříž u silnice na Nové DvoryKříž u silnice na Nové Dvory

Umístění: v obci u silnice na Nové Dvory, p.č. 1334/3
Autor: V. Semerák a spol.
Datování: 1918
Materiál: šedá litina, podstavec - pískovec

 

 


Náhrobek rodiny KutkovyNáhrobek rodiny Kutkovy a Otrubovy

Umístění: hřbitov, p.č. 583
Autor: neznámý
Datování: 2. pol. 19. století
Materiál: šedá litina, schod - pískovec

 

 


Náhrobek rodiny Bartoňkovi a SklenářovyNáhrobek rodiny Bartoňkovy a Sklenářovy

Umístění: hřbitov, p.č. 583
Autor: neznámý
Datování: 60. léta 19. století
Materiál: šedá litina, schod pískovec

 


Náhrobek rodiny HoudkovyNáhrobek rodiny Houdkovy

Umístění: hřbitov, p.č. 583
Autor: neznámý
Datování: 60. léta 19. století
Materiál: šedá litina, schod pískovec

Boží muka u nádražíBoží muka u nádraží

Umístění: u nádraží,p.č. 735/2
Autor: neznámý
Datování: 19. století
Materiál: omítané zdivo, betonový a lomový kamenný sokl

 


Boží muka v BiskupstvíBoží muka v Biskupství

Umístění: Biskupství, p.č. 504
Autor: neznámý
Datování: 19. století
Materiál: omítané zdivo a beton

 


Torzo kamenného kříže u nádražíTorzo kamenného kříže u nádraží

Umístění: u nádraží, p.č. 395
Autor: neznámý
Datování: počátek 19. století
Materiál: pískovec

 


Torzo kamenného kříze u OlbramicTorzo kamenného kříže u Olbramic

Umístění: u nádraží, p.č. 395
Autor: neznámý
Datování: počátek 19. století
Materiál: pískovec

 

 

Městys Náměšť na Hané má ve svém majetku 9 kulturních památek (ochrana památky; vedle kultur. památek existují ještě národní kulturní památky a památky UNESCO) a 10 památek místního významu. Mezi ně patřilo i torzo kamenného kříže na cestě do Olbramic. Autor tohoto pískovcového kříže z 1. čtvrtiny 19. století byl neznámý. Dle restaurátorů již restaurátorský zásah nebyl možný. Proto bylo torzo odstraněno a na jeho místo byl umístěn nový kříž zhotovený Uměleckým kovářstvím Stawaritsch z Kostelce na Hané (51.000,- Kč; dotace z Mikroregionu Litovelsko ve výši 22.000,- Kč). Kříž měří 3 metry a váží 350 kg.

fotofotofoto