Náměšť na Hané - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřad městyse

Zastupitelstvo městyse Náměšť na Hané na období 2018-2022

Náměšť na Hané je tvořeno 15 členy volenými v rámci komunálních voleb. Pravomoci zastupitelstva vyplývají ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje především ve věcech patřících do samostatné působnosti obce a dále také o některých majetkoprávních úkonech. Zasedání zastupitelstva městyse je veřejné a jeho usnesení je zveřejněno po dobu 15 dní na úřední desce městyse Náměšť na Hané, na náměstí T.G.Masaryka před úřadem.

  • Usnesení zastupitelstva a rady obce naleznete na uvedeném odkazu:logo

Členové zastupitelstva městyse:

Mgr. Marta Husičková, Marek Švarc, Ing. Diana Huňková, Ing. Miroslav Hrabal, Ing. Pavel Kurfürst, Tomáš Otruba, Ing. Jaroslav Brzák, Bohuslav Ošťádal do 02/2019, Ing. Iveta Botková od 03/2019, Mgr. Filip Strážnický, Ing. Hana Zacpálková, Mgr. Ondřej Kašpar, Vlastimil Drška, Bc. Ivana Solovská, Ing. Alice Buiglová, Mgr. Eva Kašparová Zajíčková

foto


Rada městyse je tvořena 5 členy volenými z řad zastupitelstva městyse Náměšť na Hané. Členy rady je starosta a místostarosta. Rada městyse je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu městyse. Schůze rady města jsou neveřejné. Usnesení rady městyse je zveřejněno na internetových stránkách městyse Náměšť na Hané www.namestnahane.cz.

  • Složení rady městyse:

Mgr. Marta Husičková, starostka

Marek Švarc, místostarosta

Ing. Diana Huňková, 1. člen rady

Ing. Miroslav Hrabal, 2. člen rady

Ing. Pavel Kurfürst, 3. člen rady


Výbory zastupitelstva jsou zřizovány zastupitelstvem jako jeho iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo městyse Náměšť na Hané má zřízen kontrolní a finanční výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva městyse. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městyse. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu.

  • Složení výborů:

Finanční výbor:

Ing. Miroslav Hrabal, předseda

členové: Ing. Jaroslav Brzák, Ing. Petra Krejsová Odehnalová, Ing. Iveta Botková, Ing. Pavel Kurfürst

Kontrolní výbor:

Ing. Hana Zacpálková, předseda

členové: Bc. Petr Husička, Vojtěch Němeček, Ivana Solovská, Vlastimil Drška