Náměšť na Hané - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Matriční úřad

Matriční úřad v Náměšti na Hané byl pověřen vedením matrik pro obce Náměšť na Hané, Loučany na základě vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Co vyřizuje matriční úřad:

Narození:

 • matriční agenda narození - rodný list
 • určení otcovství k narozenému i k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

Manželství:

 • matriční agenda manželství - oddací list
 • uzavření manželství
 • vydávání osvědčení k církevnímu sňatku
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Úmrtí:

 • matriční agenda úmrtí - úmrtní list

Změny jména a příjmení:

 • změna jména a příjmení
 • změna jména a příjmení nezletilého dítěte
 • změna příjmení po rozvodu
 • oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu

Evidence obyvatel:

 • trvalý pobyt
 • oznámení změny místa trvalého pobytu
 • zrušení trvalého pobytu
 • ukončení trvalého pobytu na území ČR

Vidimace a legalizace (ověřování):

 • ověření podpisu nebo kopie listiny

Státní občanství:

 • přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství
 • vydávání matričních dokladů a jejich druhopisů
 • nahlížení do matrik, potrvrzení o skutečnosti zapsaných v matrice
 • vedení matričních knih
 • sepsání zápisu pro zvláštní matriku Brno (matriční události občanů ČR v cizině)
 • zprostředkovaná identifikace

Kontakt:

Helena Mariánková, matrikářka, tel. 585 757 815, mob.: 723 521 788, e-mail: matrika(at)namestnahane.cz

Zástup matrika:

Šárka Běhalová, tel. 585 757 811, e-mail: mestys(at)namestnahane.cz

Pavla Palátová, tel. 585 757 813, e-mail: stavebni(at)namestnahane.cz

Vidimace a legalizace:

Helena Mariánková, matrikářka, tel. 585 757 815, e-mail: matrika(at)namestnahane.cz

Šárka Běhalová, tel. 585 757 811, e-mail: mestys(at)namestnahane.cz

Pavla Palátová, tel. 585 757 813, e-mail: stavebni(at)namestnahane.cz

Marta Podivínská, tel. 585 757 811, e-mail: podatelna(at)namestnahane.cz