Náměšť na Hané - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Září v kostele sv. Kunhuty v Náměšti na Hané  1

Září v kostele sv. Kunhuty v Náměšti na Hané

Datum: 6. 9. 2023

ŘKF Náměšť na Hané a Spolek Dr. Ignáce Feigerleho zvou všechny farníky, členy a příznivce na sváteční mše v kostele v měsíci září.

Veřejná sbírka 1

Veřejná sbírka

Datum: 10. 9. 2018

ŘKF Náměšť na Hané vyhlašuje veřejnou sbírku na obnovu věže kostela sv. Kunhuty. Obnova věže bude ve výši 2.500.000,- Kč. Dotace z Ministerstva zemědělství je ve výši 700.000,- Kč, tu však farnost obdrží až po úhradě celé částky. Na obnovu věže přispěla obec Loučany částkou 45.000,- Kč, městys Náměšť na Hané darem 100.000,- Kč. Na opravu lze přispět do kasiček označených číslem povolení sbírky. S těmi budou obcházet Náměšť i Loučany dobrovolníci, které již znáte z Tříkrálové sbírky.
Lze přispět i přímo na účet farnosti Náměšť na Hané: 189163232/0300. V případě zájmu bude zájemcům poskytnuta darovací smlouva.
Aby mohla být oprava zrealizována, získala farnost půjčku ve výši 2.350.000,- Kč, kterou bude farnost splácet 10 let.
Věříme, že i Vy přispějete na opravu dominanty Náměště.
Bohu díky. P. M. Mališka
____________________________________________________________________________________________________________
The parish of St. Kunhuta in Namest na Hane announces a fundraising campaign to restore the church tower. The restoration of the tower will be in the amount of 2.500.000, - CZK. A grant from the Ministry of Agriculture is in the amount of 700.000, - CZK, however, the parish receives that only after paying the full amount first. The village Loučany has contributed to the reconstruction the amount of 45.000, - CZK, town Namest na Hane has given a gift of 100.000, - CZK.
It is possible to make a donation to the repairs into collection boxes marked with the authorization number of the collection. The house to house collection is going to be carried out in Namest na Hane as well as in Loucany by the volunteers, known from the Three Kings collection.
You can also contribute directly to the account of the parish of St.Kunhuta: 189163232/0300 or you can use PayPal. If desired, donators will be given a donation contract.
In order to start the reconstruction, the parish has taken a loan of 2,350,000, - CZK, which will be repaid within 10 years.
We believe that you will also contribute to the reconstruction of the dominant landmark of Namest na Hane.
Thanks be to God. PM Mališka

Oprava střechy a krovu věže kostela sv. Kunhuty

Datum: 8. 8. 2018

ŘKF získala dotaci ve výši 700.000,- Kč na opravu krovu a střechy věže kostela z Ministerstva zemědělství ČR. Oprava je velmi potřebná, jak dokladují fotografie