Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář

kalendář19kalendar19-2

 

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Církevní sňatek

Před uzavřením církevního sňatku je nutné, aby si snoubenci zajistili osvědčení k uzavření církevního sňatku. Toto osvědčení vydává matriční úřad, v jehož obvodu má být sňatek uzavřen.

Snoubenci předloží žádost o vydání osvědčení k uzvaření církevního sňatku na matričním úřadě, doloží doklady k uzavření manželství (rodné listy, občanské průkazy, příp. rozsudek či úmrtní list).

Bez tohoto osvědčení není možné církevní snňatek uzavřít. Osvědčení k uzavření církevního sňatku je platné po dobu 6 měsíců ode dne vydání a je vystaveno bez poplatku.

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslšným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném podle předpisů církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

V Náměšti na Hané se jedná o kostel sv. Kunhuty na náměstí T.G.Masaryka a kapli Nejsvětější Trojice na Hradě. Poplatek za obřad v zámecké kapli činí 5.000,- Kč.

kostelkostel

kaple oltář