Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Poplatky za sňatky

Správní poplatek je vybírán dle pol. 12 písm. c) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3.000,- Kč *
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2.000,- Kč *
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo dobu stanovenou nebo mimo úředně určenou místnost  - 1.000,- Kč ** (svatební obřad na zámku v Náměšti na Hané)
 • vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500,- Kč **

* Pokud snoubenci termín sňatku zruší, lze požádat o vrácení správního poplatku.

** Pokud snoubenci termín sňatku zruší, nelze požádat o vrácení správního poplatku. 


Způsob vybírání poplatků za sňatky:

 1. hotově při sjednávání obřadu na matrice Uřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100

 2. bezhotovostním převodem na účet městyse č. 1815818369/0800, VS = datum sňatku (DD,MM,RR), do poznámky uveďte příjmení snoubenců.


Poplatky za služby:

V případě konání svatebního obřadu na zámku v Náměšti na Hané je mezi městysem a snoubenci sepsána smmlouva o poskytování služeb. 

 1. obřadní síň - 4.000,- Kč vč. platné sazby DPH + správní poplatek ve výši 1.000,- Kč 

cena služeb zahrnuje:

 • pronájem prostor: 1.000,- Kč
 • zapůjčení inventáře: 1.000,- Kč
 • režijní náklady*:    500,- Kč 
 • organizaci obřadu:  500,- Kč
 • hudební doprovod **: 1.000,- Kč

 *energie, příprava a úklid prostor aj. 

** živá hudba


 1. zámecký park - 5.000,- Kč vč. platné sazby DPH + správní poplatek ve výši 1.000,- Kč

cena služeb zahrnuje:

 • pronájem prostor: 1.500,- Kč
 • zapůjčení inventáře: 1.500,- Kč
 • režijní náklady:    500,- Kč
 • organizaci obřadu:    500,- Kč
 • hudební doprovod: 1.000,- Kč

*energie, příprava a úklid prostor aj. 

** živá hudba

Poplatek je splatný v den podpisu smlouvy, a to v hotovosti na matrice Úřadu městyse Náměšť na Hané nebo převodem na účet.

V případě, že svatebčané z vážných důvodů uzavření snňatku zruší, bude jim vráceno 50 % z ceny.    

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

app

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Google playapp

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mapový portál Geosense

Náměšť na Hané

baner

mpa

Mapa lokality Pod Skřeby

mapaMapa Náměšť na Hané
s názvy ulic

Partnerská města

Jsme členy

Dotace