Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Státní občanství

Udělení státního občanství České republiky

Žádost o udělení státního občanství České republiky podle ust. § 17 zákona č. 186/2013 Sb., o státnímo občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), podává žadatel na krajském úřadě podle trvalého pobytu žadatele. O žádosti rozhoduje ministerstvo vnitra České republiky. Na udělení státního občanství není právní nárok.

Doporučujeme žadatelům o udělení státního občanství domluvit si termín schůzky předem s příslušnou matrikářkou (podání žádosti o udělení státního občanství může trvat i jednu hodinu). Upozorňujeme žadatele, aby s sebou přinesli všechny doklady uvedené v zákoně o státním občanství České republiky).


Informace pro žadatele o udělení státního občanství České republiky

Kontakty:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Mgr. Dana Ilíková, tel. 585 508 610, e-mail: d.ilikova@kr-olomoucky.cz – dveře č. 1310

Bc. Jana Brtníková, tel. 585 508 606, e-mail: j.brtnikova@kr-olomoucky.cz – dveře č. 1310)


Osvědčení o státním občanství

Osvědčení, případně potvrzení o státním občanství ČR jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky.

Státní občanství České republiky se prokazuje:

 • občanským průkazem;
 • cestovním pasem;
 • osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky;
 • vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.

Kdo a za jakých podmínek:

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává občan ČR, za nezletilého občana ČR (do 18 let) jeho zákonný zástupce.

Osvědčení o státním občanství ČR je nutné předložit k žádosti o vydání prvního občanského průkazu, pokud 15letá osoba nevlastní platný cestovní pas, nebo k žádosti o první samostatný cestovní pas pro osobu mladší 15 let.

Fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky a která v průběhu roku 1993 provedla volbu státního občanství Slovenské republiky, může požádat o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.

Jak a kam se obrátit:

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu nebo u matričních úřadů, tzn. u obecního úřadu III. stupně (Magistrát města), městského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části, v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, pro územní vojenské újezdy u újezdního úřadu určeného zvláštním právním předpisem, příslušného podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, podává žádost u Úřadu městské části Praha 1.

Má-li osoba trvalý pobyt v cizině, může žádost podat prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Tento úřad je povinen žádost postoupit úřadu příslušnému k vydání osvědčení o státním občanství České republiky nejpozději do 15 dnů od jejího podání.

Co musíte předložit:

K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je nutné doložit:

 • vyplnění předepsaných tiskopisů
 • domovský list (pokud jej žadatel vlastní)
 • event. další doklady, kterými lze prokázat státní občanství
 • rodný list žadatele (jsou-li rodiče žadatele narozeni po 1. 1. 1954, doloží též oddací list rodičů vydaný před 1. 7. 2001, v ostatních případech jejich rodné listy);
 • průkaz totožnosti žadatele, popř. zákonného zástupce;
 • potvrzení o místě trvalého pobytu v případě, že v nedávné době došlo k jeho změně.
 • Žádost o vystavení osvědčení o státním občanství České republiky:
 • pro osobu mladší 18 let
 • dotazník ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky
 • pro osoby zbavené zcela-částečně právní způsobilosti

Poplatky:

 • Za vydání osvědčení o státním občanství ČR k vystavení prvního občanského průkazu v 15 letech občana se neplatí žádný správní poplatek.
 • Za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR se hradí 100 Kč.
 • Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500,- Kč, platnost dokladu 6 měsíců.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2023

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace