Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář 2018

12

 

 

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vydávání matričních dokladů

Matriční doklady jsou:

rodný list, oddací list a úmrtní list. Matriční doklady zasílá matriční úřad do vlastních rukou na doručenku nebo jej vydává po předložení platného průkazu totožnosti. Správní poplatek za vydání prvopisu se neplatí, za vydání druhopisu matričního dokladu v matrice a ve sbírce listin se hradí ve výši 100,- Kč v hotovosti.

Za nahlížení do matrik se platí správní poplatek ve výši 20,- Kč za každou matriční událost.

Ztratili jste rodný, oddací nebo úmrtní list, nebo si potřebujete jen ověřit údaje?Požádejte matriční úřad u něhož je zápis o narození, uzavření manželství nebo úmrtí proveden, nebo u něhož je matriční kniha uložena o vydání jeho druhopisu. Pokud si jen potřebujete ověřit správnost některých údajů uvedených v matrice, požádejte o nahlédnutí do matriční knihy. O vydání matričního dokladu, nahlížení do matriční knihy nebo do sbírky listin však může požádat pouze oprávněná osoba (manžel, manželka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci a sourozenci) nebo jimi zplnomocnění zástupci (plná moc musí být úředně ověřena).

Co je nutné předložit ?

Písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu, nebo písemnou žádost o povolení nahlédnout do matriky nebo do sbírky listin. Písemná žádost o vydání matričního dokladu nebo žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen (dle zákona o matrikách § 25 odst.6).

  • průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že je oprávněnou osobou ve smyslu příslušného ustanovení zákona o matrikách

Kolik zaplatíte?

Správní poplatek se hradí v hotovosti a činí:

  • za každou matriční událost při nahlédnutí do matriky.....20 Kč
  • za výpis z matriky.....50 Kč (matriční doklad)

Potřebujete potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice?

Pokud potřebujete potvrdit nebo úředně ověřit osobní údaje, které obsahují matriční knihy (matriky), obraťte se na městský nebo obecní úřad, u něhož je zápis, o který se jedná, uveden – údaje se poskytují pouze oprávněným osobám nebo orgánům policie, soudům apod.

Co potřebujete předložit?

  • písemnou žádost fyzické osoby, případně orgánu (soudu nebo notářství), ve které bude uvedeno k jakému účelu žadatel potvrzení potřebuje nebo kterému orgánu má být předloženo

Poznámka: Potvrzení je vydáno po zjištění, že žadatel je oprávněnou osobou a nebo po prokázání, že je to nezbytné pro uplatnění práv fyzické osoby před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Správní poplatek se hradí v hotovosti, popřípadě složenkou a činí za jedno potvrzení 50,- Kč.

Matriční úřad vydá (dle § 25 odst. 4 zákona o matrikách) úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti a nebo je vypravitelem jeho pohřbu.