Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Zápisy do zvláštní matriky

Pokud dojde k matriční události v době, kdy občan ČR pobývá v cizině, velvyslanectví na jeho žádost zprostředkuje zapsání takové matriční události do Zvláštní matriky v Brně. Matriční událostí se rozumí narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR.

1 ) Cizozemské doklady (rodný list, výpis z matriky, oddací list apod.) musí být vždy opatřeny úředním překladem do českého jazyka registrovaným tlumočníkem http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

2 ) Cizozemské doklady (rodný list, výpis z matriky, oddací list apod.) musí být kromě překladu opatřeny příslušným ověřením (legalizace, superlegalizace)

3 ) Předložené doklady, včetně originálů, si ponechává Zvláštní matrika v Brně. Jestliže si chcete originál dokladu ponechat, požádejte velvyslanectví o zhotovení úředně ověřené kopie.

Postup:

Spojte se s velvyslanectvím a domluvte si schůzku, současně si ověřte, jaké náležitosti je třeba předložit.


Zápis manželství

Co musíte předložit:

 • formulář zápisu o uzavření manželství ( vydá velvyslanectví )
 • cizozemský oddací list
 • doklad o státním občanství ČR ( platný občanský průkaz nebo cestovní pas )
 • rodný list ženicha nebo nevěsty ( pouze je-li občanem ČR )

žádosti lze podat u zastupitelského úřadu ČR v cizině, prostřednitvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR nebo osobně na oddělení zvláštní matriky úřadu města Brna, Brno střed, Husova 3.


Zápis narození dítěte

Co musíte předložit:

 • formulář zápisu o narození (vydá velvyslanectví)
 • doklad o státním občanství ČR dítěte (pokud doposud žádný nemáte, vyplníte namísto toho žádost o zjištění a vydání osvědčení o státním občanství ).
 • oddací list rodičů, vydaný ČR

Zápis úmrtí

Co musíte předložit:

 • formulář zápisu o úmrtí ( vydá velvyslanectví)  
 • cizozemský úmrtní list (ověřený a přeložený)
 • doklad o státním občanství ČR zemřelého

Jsou-li k dispozici tyto dokumenty, předkládají se rovněž:

 • rodný list, byl-li zemřelý svobodný
 • oddací list, byl-li zemřelý ženatý
 • průkaz zdravotní pojišťovny v ČR nebo obdobný doklad
 • doklad o pohřbu nebo zpopelnění
 • pitevní zpráva

Tyto činnosti (zápisy) provádí zvláštní matrika bez popolatku do 30 dnů od obdržení úplných podkladů pro zápis do zvláštní matriky, ve složitějších případech do 60 dnů.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář

plakát

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

app

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Google playapp

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mapový portál Geosense

Náměšť na Hané

baner

mpa

Mapa lokality Pod Skřeby

mapaMapa Náměšť na Hané
s názvy ulic

Partnerská města

Jsme členy

Dotace