Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Video Hanácké ráj

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo rh

Evropská databanka

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Jméno a příjmení - ženské příjmení

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, a to jestliže je dítě cizinkou, občankou, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, jejíž jeden z rodičů je cizinec, nebo je-li dítě občankou jiné než české národnosti.

Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství  nebo vznik partnerství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat v mužském tvaru, jde-li:

 • o cizinku
 • státní občanku ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • státní občanku ČR, jejíž manžel je cizinec, 
 •  státní občanku ČR, která je jiné než české národnosti.

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud své příjmení v souladu s pravidly české mluvnice lze na základě žádosti ženy uvést její  příjmení v mužském tvaru, jde-li o cizinku, občanku která má  trvalý pobyt v cizině, jejíž manžel je cizinec, nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo je-li občankou jiné než české národnosti. Případně na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví lze uvést příjmení v mužském tvaru, je-li dítě cizinkou, občankou, která má  trvalý pobyt v cizině, jejíž jeden z rodičů je cizinec, nebo je-li dítě občankou jiné než české národnosti.

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení .

Užívá-li žena své příjmení v mužském tvaru může u kteréhokoli matričního úřadu  požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Za nezletilé dítě žádají jeho zákoní zástupci. Jde-li o dítě starší 15ti let  připojí se k žádosti jeho souhlas.

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru podává žadatelka, která chce mužský tvar příjmení užívat, za nezletilou žádají zákonní zástupci. U nezletilých osob starších 15 let je nezbytný jejich písemný souhlas s mužským tvarem příjmení.

Žadatelka podá písemnou žádost o zápis příjmení v mužském tvaru u kteréhokoli matričního úřadu. Pokud matriční úřad není příslušný k zápisu mužského tvaru příjmení do příslušné matriční knihy postoupí tuto žádost příslušnému matričnímu úřadu. Po provedení zápisu v matriční knize je vystaven nový matriční doklad s mužským tvarem příjmení.

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru.pdf

Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.pdf

K písemné žádosti žadatelé předloží:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu)
 • rodný list, oddací list
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let (jedná-li se o příjmení nezletilého dítěte)
 • písemný souhlas druhého rodiče (jedná-li se o příjmení nezletilého dítěte)

Změna je bez poplatku.