Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Poplatky

Jak a kdy zaplatit poplatky?

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je od 1. 1. 2022 stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 na 650,-- Kč/rok/osobu.

Poplatníkem poplatku je:

  • fyzická osoba přihlášená v obci nebo
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreai, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok, poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení  nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti. 

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Více na najdete v OZV č. 1/2021 ze dne 03.06.2021.

Poplatek za odpady pro právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému při odstaňování odpadů v Náměšti na Hané se stanovuje dle ceníku poplatků za odpady schváleným Radou městyse Náměšť na Hané (104.63 kB) dne 20.09.2021, UR/101/4/2021 a OZV č. 2/2021, čl. 7 . 


Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 na 200,-- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, je sazba poplatku stanovena ve výši 100,-- Kč za psa. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Místní poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psa


Místní poplatek za užívání veřejného prostranství


Nájemné a cena služeb spojených s nájmem hrobového místa

Cena za nájem hrobového místa je stanovena na 20,- Kč/m2/rok a skládá se z nájemného (10,- Kč/m2/rok) a úhrad za služby snájmem spojených /10,- č/m2/rok). Minimální cena za nájem hrobového místa byla stanovena na 20,- Kč/rok - týká se hrobových míst menších než 1 m2 (urnová místa).

Smlouva o nájmu hrobového místa se sjednává na dobu 10 let. Po uplynutí doby nájmu je třeba sjednat novou nájemní smlouvu o nájmu hrobového místa na dalších 10 let.


Poplatky se vybírají v úřední dny tj. v pondělí a středu od 7,30 do 11,00 hod. a od 11,30 do 16,30 hod.

Veškeré poplatky lze uhradit bezhotovostním převodem na účet č. 1815818369/0800. Variabilní symboly a částky Vám sdělí na úřadě městyse (J. Šťastná, tel. 585 757 816, e-mail: pokladna@namestnahane.cz).

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2023

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace