Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Poplatky

Jak a kdy zaplatit poplatky?

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je od 1. 1. 2022 stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 na 650,-- Kč/rok/osobu.

Poplatníkem poplatku je:

  • fyzická osoba přihlášená v obci nebo
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreai, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok, poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení  nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti. 

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Více na najdete v OZV č. 1/2021 ze dne 03.06.2021.

Poplatek za odpady pro právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému při odstaňování odpadů v Náměšti na Hané se stanovuje dle ceníku poplatků za odpady schváleným Radou městyse Náměšť na Hané (104.63 kB) dne 20.09.2021, UR/101/4/2021 a OZV č. 2/2021, čl. 7 . 


Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 na 200,-- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, je sazba poplatku stanovena ve výši 100,-- Kč za psa. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Místní poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psa


Místní poplatek za užívání veřejného prostranství


Nájemné a cena služeb spojených s nájmem hrobového místa

Cena za nájem hrobového místa je stanovena na 20,- Kč/m2/rok a skládá se z nájemného (10,- Kč/m2/rok) a úhrad za služby snájmem spojených /10,- č/m2/rok). Minimální cena za nájem hrobového místa byla stanovena na 20,- Kč/rok - týká se hrobových míst menších než 1 m2 (urnová místa).

Smlouva o nájmu hrobového místa se sjednává na dobu 10 let. Po uplynutí doby nájmu je třeba sjednat novou nájemní smlouvu o nájmu hrobového místa na dalších 10 let.


Poplatky se vybírají v úřední dny tj. v pondělí a středu od 7,30 do 11,00 hod. a od 11,30 do 16,30 hod.

Veškeré poplatky lze uhradit bezhotovostním převodem na účet č. 1815818369/0800. Variabilní symboly a částky Vám sdělí na úřadě městyse (J. Šťastná, tel. 585 757 816, e-mail: pokladna@namestnahane.cz).

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2023

kalendářkalendář

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace