Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Smlouvy

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
21. 10. 2020

Smlouva o dílo č. 33/2020

NnH/2476/2020/Hu

2 668 925,31 CZK

MODOS spo. s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

22. 6. 2020

Smlouva o dílo

NhH/1453/2020

295 240,00 CZK dvěstědevadesátpěttisícdvěstěčtyřicet

Security management s..ro.

Městys Náměšť na Hané

20. 5. 2020

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje

NnH/3537/2020

307 950,00 CZK

Olomoucký kraj

Městys Náměšť na Hané

26. 2. 2020

Smlouva o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji

NnH/201219/Hu

4,70 CZK 4,70 Kč bez DPH /m3/vyfakturované odpadní vody

Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

21. 1. 2020

Smlouva o dílo č. 2191405

NnH/0185/2020

1 008 561,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

Stavební firma Navrátil, s.r.o.

4. 12. 2019

Příkazní smlouva pro zajištění technického dozoru stavby

NnH/737/2019

78 166,00 CZK

Ing. Dalibor Matoušek

Městys Náměšť na Hané

4. 12. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace

NnH/3178/2019

400 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

Olomoucký kraj

4. 12. 2019

Smlouva o dílo

NnH/3076/2019

4 439 956,19 CZK

Marek Švarc

Městys Náměšť na Hané

4. 12. 2019

Kupní smlouva

NnH/3012/2019

55 055,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

PSB servis, s.r.o.

4. 12. 2019

Smlouva o dílo - dodatek č. 2

Dodatek č. 2

68 997 573,07 CZK

Městys Náměšť na Hané

Stavební firma Navrátil, s.r.o.

4. 12. 2019

Kupní smlouva

NnH/2804/2019

405 964,87 CZK

Městys Náměšť na Hané

AV MEDIA, a.s.

4. 12. 2019

Příkazní smlouva č. 37/2019

NnH/2674/2019

68 970,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

BM asistent s.r.o.

4. 12. 2019

Příkazní smlouva č. 31/2019

NnH/2673/2019

68 970,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

BM asistent s.r.o.

4. 12. 2019

Příkazní smlouva č. 42/2019

NnH/2675/2019

68 970,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

BM asistent s.r.o.

4. 12. 2019

Kupní smlouva

NnH/2616/2019

652 322,37 CZK

Městys Náměšť na Hané

Stavební firma Navrátil, s.r.o.

4. 12. 2019

Kupní smlouva

NnH/2627/2019

310 161,39 CZK

Městys Náměšť na Hané

MULTIP Moravia s.r.o.

4. 12. 2019

Smlouva o dílo č. 27/2019

NnH/2400/2019

700 444,47 CZK

Městys Náměšť na Hané

MODOS spo. s.r.o.

4. 12. 2019

Smlouva o dílo č. 434/2019

NnH/2329/2019

225 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

ENVIprojekt CZECH s.r.o.

4. 12. 2019

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření a finančním auditu účetní závěrky Městyse Náměšť na Hané za rok 2019

NnH/1669/2019

53 240,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

Ing. Vladimíra Jordová

4. 12. 2019

Kupní smlouva o převodu nemovitých věcí

NnH/2494/2019

3 500 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

Jarmila Loutocká, Stanislav Daňhel, Jana Sloupská, Jiří Daňhel

3. 12. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace

NnH/1551/2019

100 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

Olomoucký kraj

3. 12. 2019

Smlouva o dílo č. 14/2019

14/2019

1 671 919,30 CZK

MODOS spo. s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

3. 12. 2019

Smlouva o dílo

NnH/668/2019

392 645,00 CZK

Ing. Linda Smítalová - Atelis

Městys Náměšť na Hané

3. 12. 2019

Smlouva o reklamě v rámci mediálního partnerství

2019PB001M99

63 360,00 CZK

Rádio Haná, s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

3. 12. 2019

Smlouva o dílo

NnH/105/2019

148 830,00 CZK

Ing. Linda Smítalová - Atelis

Městys Náměšť na Hané

3. 12. 2019

Příkazní smlouva

64/2018

108 900,00 CZK

BM asistent s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

3. 6. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace

NnH/1535/2019

77 000,00 CZK sedmdesáttisíc Kč

Městys Náměšť na Hané

Olomoucký kraj

13. 5. 2019

Venkovní enviromentální učebna - na I. stupni ZŠ Náměšť na Hané

Smlouva o dílo NnH/1317/2019/Hu

3 626 842,81 CZK třimilionyšestsetdvacetšesttisícosmsetčtyřicetdva Kč

Stavbros s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13. 5. 2019

Vodovod Pod Hradem

Smlouva o dílo č. 14/2019

1 671 919,30 CZK jedenmilionšestsetsedmdesátjednatisícdevědsetdevatenáct Kč

MODOS spo. s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13. 5. 2019

Stavební úpravy hřbitovní zdi Náměšť na Hané - část II. etapy

Smlouva o dílo č. 2018/11

421 306,00 CZK čtyřistadvacetjednatisíctřistašest Kč

Stavbros s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13. 5. 2019

Rekonstrukce místní komunikace - ulice Procházkova - I. etapa

Smlouva o dílo č. 34/2018

2 961 870,80 CZK dvamilionydevětsetšedesátjednaosmsetsedmdesát Kč

MODOS spo. s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13. 5. 2019

WIFI4EU

Smlouva o dílo č. 190401

15 000,00 EUR patnácttisíc EUR vč. DPH

DOUBRAVA.NET s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

26. 2. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/627/2019

62 000,00 CZK šedesátdvatisíc korun českých

TJ SOKOL Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

18. 2. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/538/2019

54 000,00 CZK padesátčtyřitisíc korun českých

Sbor dobrovolných hasičů Nové Dvory

Městys Náměšť na Hané

4. 2. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/372/2019

100 000,00 CZK jednostotisíc korun českých

SK Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

1. 2. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/0350/2019/Hu

60 000,00 CZK šedesáttisíc korun českých

Sbor dobrovolných hasičů Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

2. 10. 2018

Smlouva o dílo Modernzace ZŠ Nám욍 na Hané II

2181405

68 381 168,00 CZK šedesátosmmilionůtřistaosmdesátjednatisícjednostošedesátosm Kč

Stavební firma Navrátil, s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

26. 9. 2018

Protipovodňová opatření městyse Náměšť na Hané

SOD E826/3/2018

2 176 066,00 CZK dvamilionyjednostosedmdesátšesttisícšedesátšest Kč

EMPEMONT s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

25. 9. 2018

Rozšíření kapacity Základní školy v Náměšti na Hané - půdní vestavba

NnH/2987/2018

8 130 673,93 CZK osmmilionůjednostotřicettisícšestsetsedmdesáttřicelýchdevadesáttři Kč

Marek Švarc

Městys Náměšť na Hané

22. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace

2017

100 000,00 CZK jednostotisíc Kč

SK Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

22. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace

218/2017

77 000,00 CZK sedmdesáttisíc Kč

TJ SOKOL Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

22. 8. 2018

Darovací smlouva

2461/2018

100 000,00 CZK jednostotisíc Kč

ŘKF Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

21. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace

873/2018

65 000,00 CZK šedesátpěttisíc Kč

Myslivecské sdružení Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

21. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace

1150/2018

60 000,00 CZK šedesáttisíc Kč

TJ SOKOL Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

21. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace

857/2018

100 000,00 CZK jednostotisíc Kč

SK Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

23. 10. 2017

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

3269/2017

9 783 269,75 EUR devětmilionůsedmsetosmdesáttřitisícdvěstěšedesátdevětcelýchsedmdesátpět Kč

Stavbros s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

25. 1. 2016

Smlouva o poskytnutí dotace

72/2016

60 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

TJ SOKOL Náměšť na Hané

25. 1. 2016

Smlouva o poskytnutí dotace

28/2016

80 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

SK Náměšť na Hané

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2023

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace