Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Smlouvy

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
21. 10. 2020

Smlouva o dílo č. 33/2020

NnH/2476/2020/Hu

2 668 925,31 CZK

MODOS spo. s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

22. 6. 2020

Smlouva o dílo

NhH/1453/2020

295 240,00 CZK dvěstědevadesátpěttisícdvěstěčtyřicet

Security management s..ro.

Městys Náměšť na Hané

20. 5. 2020

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje

NnH/3537/2020

307 950,00 CZK

Olomoucký kraj

Městys Náměšť na Hané

26. 2. 2020

Smlouva o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji

NnH/201219/Hu

4,70 CZK 4,70 Kč bez DPH /m3/vyfakturované odpadní vody

Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

21. 1. 2020

Smlouva o dílo č. 2191405

NnH/0185/2020

1 008 561,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

Stavební firma Navrátil, s.r.o.

4. 12. 2019

Příkazní smlouva pro zajištění technického dozoru stavby

NnH/737/2019

78 166,00 CZK

Ing. Dalibor Matoušek

Městys Náměšť na Hané

4. 12. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace

NnH/3178/2019

400 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

Olomoucký kraj

4. 12. 2019

Smlouva o dílo

NnH/3076/2019

4 439 956,19 CZK

Marek Švarc

Městys Náměšť na Hané

4. 12. 2019

Kupní smlouva

NnH/3012/2019

55 055,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

PSB servis, s.r.o.

4. 12. 2019

Smlouva o dílo - dodatek č. 2

Dodatek č. 2

68 997 573,07 CZK

Městys Náměšť na Hané

Stavební firma Navrátil, s.r.o.

4. 12. 2019

Kupní smlouva

NnH/2804/2019

405 964,87 CZK

Městys Náměšť na Hané

AV MEDIA, a.s.

4. 12. 2019

Příkazní smlouva č. 37/2019

NnH/2674/2019

68 970,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

BM asistent s.r.o.

4. 12. 2019

Příkazní smlouva č. 31/2019

NnH/2673/2019

68 970,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

BM asistent s.r.o.

4. 12. 2019

Příkazní smlouva č. 42/2019

NnH/2675/2019

68 970,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

BM asistent s.r.o.

4. 12. 2019

Kupní smlouva

NnH/2616/2019

652 322,37 CZK

Městys Náměšť na Hané

Stavební firma Navrátil, s.r.o.

4. 12. 2019

Kupní smlouva

NnH/2627/2019

310 161,39 CZK

Městys Náměšť na Hané

MULTIP Moravia s.r.o.

4. 12. 2019

Smlouva o dílo č. 27/2019

NnH/2400/2019

700 444,47 CZK

Městys Náměšť na Hané

MODOS spo. s.r.o.

4. 12. 2019

Smlouva o dílo č. 434/2019

NnH/2329/2019

225 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

ENVIprojekt CZECH s.r.o.

4. 12. 2019

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření a finančním auditu účetní závěrky Městyse Náměšť na Hané za rok 2019

NnH/1669/2019

53 240,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

Ing. Vladimíra Jordová

4. 12. 2019

Kupní smlouva o převodu nemovitých věcí

NnH/2494/2019

3 500 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

Jarmila Loutocká, Stanislav Daňhel, Jana Sloupská, Jiří Daňhel

3. 12. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace

NnH/1551/2019

100 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

Olomoucký kraj

3. 12. 2019

Smlouva o dílo č. 14/2019

14/2019

1 671 919,30 CZK

MODOS spo. s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

3. 12. 2019

Smlouva o dílo

NnH/668/2019

392 645,00 CZK

Ing. Linda Smítalová - Atelis

Městys Náměšť na Hané

3. 12. 2019

Smlouva o reklamě v rámci mediálního partnerství

2019PB001M99

63 360,00 CZK

Rádio Haná, s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

3. 12. 2019

Smlouva o dílo

NnH/105/2019

148 830,00 CZK

Ing. Linda Smítalová - Atelis

Městys Náměšť na Hané

3. 12. 2019

Příkazní smlouva

64/2018

108 900,00 CZK

BM asistent s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

3. 6. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace

NnH/1535/2019

77 000,00 CZK sedmdesáttisíc Kč

Městys Náměšť na Hané

Olomoucký kraj

13. 5. 2019

Venkovní enviromentální učebna - na I. stupni ZŠ Náměšť na Hané

Smlouva o dílo NnH/1317/2019/Hu

3 626 842,81 CZK třimilionyšestsetdvacetšesttisícosmsetčtyřicetdva Kč

Stavbros s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13. 5. 2019

Vodovod Pod Hradem

Smlouva o dílo č. 14/2019

1 671 919,30 CZK jedenmilionšestsetsedmdesátjednatisícdevědsetdevatenáct Kč

MODOS spo. s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13. 5. 2019

Stavební úpravy hřbitovní zdi Náměšť na Hané - část II. etapy

Smlouva o dílo č. 2018/11

421 306,00 CZK čtyřistadvacetjednatisíctřistašest Kč

Stavbros s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13. 5. 2019

Rekonstrukce místní komunikace - ulice Procházkova - I. etapa

Smlouva o dílo č. 34/2018

2 961 870,80 CZK dvamilionydevětsetšedesátjednaosmsetsedmdesát Kč

MODOS spo. s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

13. 5. 2019

WIFI4EU

Smlouva o dílo č. 190401

15 000,00 EUR patnácttisíc EUR vč. DPH

DOUBRAVA.NET s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

26. 2. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/627/2019

62 000,00 CZK šedesátdvatisíc korun českých

TJ SOKOL Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

18. 2. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/538/2019

54 000,00 CZK padesátčtyřitisíc korun českých

Sbor dobrovolných hasičů Nové Dvory

Městys Náměšť na Hané

4. 2. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/372/2019

100 000,00 CZK jednostotisíc korun českých

SK Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

1. 2. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2019

NnH/0350/2019/Hu

60 000,00 CZK šedesáttisíc korun českých

Sbor dobrovolných hasičů Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

2. 10. 2018

Smlouva o dílo Modernzace ZŠ Nám욍 na Hané II

2181405

68 381 168,00 CZK šedesátosmmilionůtřistaosmdesátjednatisícjednostošedesátosm Kč

Stavební firma Navrátil, s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

26. 9. 2018

Protipovodňová opatření městyse Náměšť na Hané

SOD E826/3/2018

2 176 066,00 CZK dvamilionyjednostosedmdesátšesttisícšedesátšest Kč

EMPEMONT s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

25. 9. 2018

Rozšíření kapacity Základní školy v Náměšti na Hané - půdní vestavba

NnH/2987/2018

8 130 673,93 CZK osmmilionůjednostotřicettisícšestsetsedmdesáttřicelýchdevadesáttři Kč

Marek Švarc

Městys Náměšť na Hané

22. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace

2017

100 000,00 CZK jednostotisíc Kč

SK Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

22. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace

218/2017

77 000,00 CZK sedmdesáttisíc Kč

TJ SOKOL Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

22. 8. 2018

Darovací smlouva

2461/2018

100 000,00 CZK jednostotisíc Kč

ŘKF Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

21. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace

873/2018

65 000,00 CZK šedesátpěttisíc Kč

Myslivecské sdružení Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

21. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace

1150/2018

60 000,00 CZK šedesáttisíc Kč

TJ SOKOL Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

21. 8. 2018

Smlouva o poskytnutí dotace

857/2018

100 000,00 CZK jednostotisíc Kč

SK Náměšť na Hané

Městys Náměšť na Hané

23. 10. 2017

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

3269/2017

9 783 269,75 EUR devětmilionůsedmsetosmdesáttřitisícdvěstěšedesátdevětcelýchsedmdesátpět Kč

Stavbros s.r.o.

Městys Náměšť na Hané

25. 1. 2016

Smlouva o poskytnutí dotace

72/2016

60 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

TJ SOKOL Náměšť na Hané

25. 1. 2016

Smlouva o poskytnutí dotace

28/2016

80 000,00 CZK

Městys Náměšť na Hané

SK Náměšť na Hané

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace