Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Volba prezidenta ČR

Výsledky II. kola voleb prezidneta ČR v Náměšti na Hané:

Obec Náměšť na Hané – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 3 3 100,00 1 662 1 075 64,68 1 074 1 065 99,16
2. kolo 3 3 100,00 1 649 1 157 70,16 1 157 1 153 99,65
 
Obec Náměšť na Hané
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 35 3,28 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 99 9,29 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 124 11,64 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 16 1,50 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 12 1,12 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 2 0,18 X X
*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 434 40,75 672 58,28
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 91 8,54 X X
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 252 23,66 481 41,71

Výsledky I. kola voleb prezidenta ČR v Náměšti na Hané:

Obec Náměšť na Hané – souhrnné informace
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
3 3 100,00 1 662 1 075 64,68 1 074 1 065 99,16
Obec Náměšť na Hané
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 35 3,28 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 99 9,29 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 124 11,64 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 16 1,50 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 12 1,12 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 2 0,18 X X
+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 434 40,75 0 0,00
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 91 8,54 X X
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 252 23,66 0 0,00
+) postupující kandidát

Podbrobnější výsledky najdete na zde.


 

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.


První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat

v pondělí 18. prosince 2017 v 16:00 hod.

v zasedací místnosti úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100.


VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO VOLBU PREZIDENTA ČR

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí (viz blíže informace ministerstva vnitra).
Požádat o vydání voličského průkazu může volič již nyní obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Žádost občanů s trvalým pobytem v Náměšti na Hané lze podat

  • Osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, a to v úředních hodinách na Úřadě městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, 783 44  Náměšť na Hané.
  • Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018, na adresu: Úřad městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, 783 44  Náměšť na Hané.
    Podání může být učiněno v těchto formách:
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát !


Oznamujeme občanům, že je možné si požádat o vydání voličského průkazu v tyto dny:

  • středa 27.12.2017 - 7:00 - 11:00; 11:30 - 15:00 hod.
  • čtvrtek 28.12.2017 - na tel. 723 654 723 Šárka Běhalová
  • pátek 29.12.2017 - na tel. 723 521 788 Helena Mariánková

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průakzu v listinné podobě s ověřeným pdpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky připadá na 5. ledna 2018 do 16:00 hod., případně na 19. ledna 2018 do 16:00 hod., pokud by se rozhodla o voličský průkaz před 2. kolem volby prezidenta republiky.

Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je 10. ledna 2018 do 16:00 hod., případně u 2. kola voleb do 24. ledna 2018 do 16:00 hod.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2022

plakát

Svozový kalendář 2023

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace