Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Volba prezidenta republiky

Výsledky voleb v Náměšti na Hané 

Obec Náměšť na Hané – souhrnné informace

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 3 3 100,00 1 691 1 206 71,32 1 206 1 198 99,34
2. kolo 3 3 100,00 1 684 1 216 72,21 1 216 1 213 99,75

Obec Náměšť na Hané

Tabulka umožňuje výběr jmenných seznamů a přehledů podle příjmení nebo čísla. Přístupný seznam je označen znakem velké X, nepřístupný znakem velké N.
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 89 7,42 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 51 4,25 X X
*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 402 33,55 691 56,96
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 5 0,41 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 172 14,35 X X
+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 426 35,55 522 43,03
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 20 1,66 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 33 2,75 X X

+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát


Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. (24.17 kB)

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu může volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Žádost občanů s trvalým pobytem v Náměšti na Hané vyřizuje Úřad městyse Náměšť na Hané. 

Formuláře

Žádost lze podat:

V listinné podobě doručením nejpozději dne 6. 1. 2023 na adresu: Úřad městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, 783 44  Náměšť na Hané.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (pokud ověření podpisu voliče na žádosti či plné moci k převzetí j provádí obecní úřady, je tento úkon osvobozen od správního poplatku)

  • v elektronické podobě žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky fyzické osoby

osobně v úředních hodinách nejpozději 11. 1. 2023 do 16:00 hodin na Úřadě městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané v úředních hodinách úřadu.

Vydat voličský průkaz je možné nejdříve od 29. 12. 2022, a to

  • osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
  • poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti, a to i do zahraničí

Vzhledem k tomu, že od 29.12.2023 je úřad z důvodu dovolené uzavřen, prvním dnem pro vydání voličských průkazů je pondělí 2. ledna 2023. 

Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Termíny vyřízení voličských průkazů pro případné 2. kolo volby prezidenta ČR:

  • v listinné podobě doručením nejpozději 20.1.2023 do 16:00 hodin
  • osobně nejpozději 25.1.2023 do 16:00 hodin

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (volič v izolaci z důvodu nemoci Covid-19) (157.89 kB)

Informace ministerstva

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2023

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace