Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář

kalendář19kalendar19-2

 

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 66, Olomouc - II. kolo

Výsledky senátních voleb - II. kolo v Náměšti na Hané

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 66, Olomouc - I. kolo

Výsledky senátních voleb v Náměšti na Hané

Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 66, Olomouc

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí - Náměšť na Hané

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Náměšť na Hané, okr. Olomouc

Zvolení členové zastupitelstva

_____________________________________________________________________________________________

Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2014

Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech, a to 10. 10. 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 11. 10. 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

(případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 17. a 18.10.2014).

v Náměšti na Hané v těchto volebních místnostech:

volební okrsek č. 1 – kulturní zařízení úřadu městyse, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané:

 • Bělidlo
 • Biskupství
 • Fučíkova
 • Hrad
 • K Baběnci
 • Lesní
 • Nad Náhonem
 • Nad Dymáčkem
 • nám. T.G.Masaryka
 • Padělky
 • Procházkova
 • U Koupaliště
 • Vaňourkova
 • Vodní
 • Záhumenská
 • Zákostelí

volební okrsek č. 2 - budova Základní školy, ul. Komenského 283, Náměšť na Hané

 • Erbenova
 • Jiráskova
 • Komenského
 • Lomená
 • Nádražní
 • Nerudova
 • Pod Hradem
 • Polní
 • Prostějovská
 • Sokolská
 • V Ráji
 • Válník
 • Zábraní
 • Zahradní

volební okrsek č. 3 - RD u Podhorných, ul. Nové Dvory 414, Náměšť na Hané

 • Nové Dvory

Volby do zastupitelstev obcí

(zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že:

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 • je státním občanem České republiky

Způsob hlasování

 • po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků
 • volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (15)
 • volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem (X) toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
 • volič může na hlasovacím lísku označit křížkem (X) ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR

(zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Právo volit do Senátu Parlamentu ČRmá občan obce za předpokladu, že:

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 • je státním občanem České republiky

Vydávání voličských průkazů:

 • pouze voličům, zapsaným ve stálém seznamu podle místa trvaného pobytu
 • požádat o vydání voličského průkazu může voliče ode dne vyhlášení voleb a to:
 • žádostí v listinné formě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče

 • žádostí v elektronické podobě podepsaném uznávaným elektronickým podpisem voliče

 • žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče

 • voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu (č.66 ), kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Způsob hlasování

 • po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků

 • v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1  hlasovací lístek

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městyse Náměšť na Hané a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.

Do přenosné volební schránky může z výše uvedených závažných důvodů hlasovat i volič s voličským průkazem.

Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební schránky, může se nahlásit na úřadě městyse v Náměšti na Hané tel. 585 757 811, mob. 723 654 723 do pátku 10. října 2014 do 11:00 hod.

Hlasovací lístky musí být dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 7. 10. 2014.

INORMACE