Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář 2018

12

 

 

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

V roce 2017 byla, na základě výběrového řízení, vybrána na akci financovanou z Integrovaného operačního programu (IROP) firma Stavbros, s.r.o. Brodek u Prostějova.

Firma se doslova „prokousala“ bouráním během zimy k tomu, že v letošním roce řemeslníci začnou dávat zbrojnici zcela novou tvář. Provedené úpravy zabezpečí zásahové jednotce kvalitní prostory tak, aby mohla bez problémů zasahovat nejen při požárech.

Popis cílů a výsledků projektu

Realizace projektu vyřeší nedostatečnou odolnost hasičské zbrojnice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Řešený projekt je zaměřen na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, pořízení potřebného vybavení a technologií základní složky IZS a úpravu vnějších prostor.

Realizací projektu dojde ke stavebním úpravám hasičské zbrojnice v Náměšti na Hané. Modernizovaná hasičská zbrojnice umožní nasazení sil a prostředků v přijatelné reakční době; současně budou eliminovány opakující se výskyty mimořádných událostí ohrožující chod hasičské zbrojnice. Tímto krokem bude zajištěna adekvátní odolnost území ORP vůči důsledkům mimořádných událostí zejm. z důvodu změn klimatu a nových rizik.

Výsledkem projektu bude:

  • zodolněné exponované území (ORP Olomouc) – území se zvýšenou připraveností (odolností) k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu a novými (antropogenními) riziky. Výsledku projektu bude dosaženo tím, že v uvedeném exponovaném území bude modernizována hasičská zbrojnice sloužící JPO II. v Náměšti na Hané, a tím bude zajištěna adekvátní odolnost území ve vazbě na existující rizika a potřeby.
  • vytvoření podmínek pro rychlý výjezd jednotky k mimořádným událostem

Publicita zde ke stažení

logofotofotofotofotofoto