Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Jméno Náměšť

Jméno Náměšť a možnosti výkladu jeho vzniku

Zajímavým problémem týkajícím se dějin Náměště je samotné jméno Náměšť. Existuje více výkladů možností jeho vzniku a proto jsem sestavil jejich přehled:

  1.  F. Černý a P. Váša odvozují původ názvu Náměšť od osobního jména Náměšek, které je složeno z předpony Na- a osobního jména Měšek. Podle nich z Náměšeč vzniklo Náměšč a další změnou pak Náměšť.
  2. L. Hosák odmítl teorii s osobním jménem Náměšek. Podle něho lze název přirozeně odvodit od slova náměstí = tržiště. Obě moravské Náměště byly osady s hradem a zároveň centra poměrně rozsáhlého panství, kde se automaticky vyvíjel trh.
  3. R. Šrámek ve spolupráci s L. Hosákem se později této problematice věnoval podrobněji.  Odmítl výklad Náměště z apelativa náměstie ve smyslu „místo, Ort, Ring“. Uznal však, že obě místa byla od nejstarších dob středisky dominií, obě ležela na významných starých obchodních komunikacích a v obou se před lokacemi měst konaly trhy. Stará čeština však apelativum náměstie „místo, Ort, Ring“ nezná. Šrámek proto odvozuje Náměšť od Námest, kde předpona Na- a slovesný komponent - mest patří k mstíti „rächen“. Jako příklad obdobně vytvořených jmen uvádí slovenské Námestovo a Tvrdomestice.
  4. Dále přiznává, že jméno Náměšť je ve svém základu sémanticky nejasné a snadno se významem blíží kořenu měst, který potom v město „Stadt“. Vzniká tím dvojice město-náměstie jako je ves-návsí. Doklady s -mě- se objevují od pol. 14. století (Náměšč, Náměščí, Námeští). Kdybychom vycházeli z toho, že názvy s -e typu Namescz je třeba číst s -ě jako Náměšč, pak bychom museli výklad Námest „mstíti“ odmítnout. Potom by bylo třeba pro Náměst vidět základ spíše ve spojení „namiesti se, namásti se“.
  5. Podle J. Skutila staročeské substantivum Náměšť označovalo místo, kde bylo něco namístěno, nashromážděno a naplaveno. Především říční písek, bahno, spraš a hlína. Dle něho obě moravské Náměště i slovenské Námestovo lze lokovat do staré sídelní oblasti poblíž řeky v podhůří a toto pojmenování plně vystihuje zdejší terén. Náměšť na Hané leží na říčce Sumici, pod úpatím Zábřežské vrchoviny a charakteristice tedy vyhovuje.  Název Náměště by tak pocházel od staročeského slovesa „namiesti, namiesti se“ ve smyslu nahromadit, namést, navát, naplavit. Skutilova teorie se hodně přibližuje druhé verzi R. Šrámka.
  6. Nejnověji se k této problematice vyjádřila A. Bauerová. Ta předem odmítla odvozovat původ jména Náměšť od slova náměstí. Správně připomněla, že stará čeština toto slovo nezná, neboť se dříve používalo označení rynk, rynek. Podle ní název pochází z nějakého předslovanského jména, konkrétně z keltského nemet, nemeton, což znamená sakrální prostor.

Nabídl jsem celkem 6 verzí výkladu jména Náměšť. Za méně pravděpodobné bych označil verze a), b), f) a spíše se při klonil k verzím c), d), e). Jako mně nejbližší variantu bych uvedl výklad mstíti „rächen“, protože se nejvíce opírá o nejstarší psané podoby jména Náměšť.

Doc. PhDr. David Papajík, Ph.D.

Městys

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace