Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Památky

Zámek Náměšť na HanéZámek Náměšť na Hané

Umístění: Hrad, č.p. 1, p.č. 122
Datování: 1766

Zámek byl postaven na přání hraběte Ferdinanda Bonaventury z Harrachu v roce 1766. Do té doby přebýval v tzv. Dolním zámku, dnes je to budova sladovny. Toto nové letní sídlo nechal vystavět v raně klasicistním slohu se zřetelnou inspirací francouzskými vzory.

Ve stejné době hrabě z Harrachu nechal vybudovat kruhový park kolem zámku a vysázet lipová stromořadí, která vedou do čtyř světových stran.

Po smrti hraběte v roce 1778 zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, provdaná za hraběte Kinského. V roce 1916 Hrabě Evžen II., poslední z rodu Kinských, prodal zámek obchodníkovi se železem Františku Ottáhalovi.

Manželé Ottáhalovi zámek zmodernizovali, byla zde zavedena voda, elektřina a také ústřední topení. Když v roce 1943 František Ottáhal zemřel, byl zámek rozdělen mezi jeho děti a ženu.

V roce 1945 byl dle Benešových dekretů majetek rodině zkonfiskován a zámek byl pak ve správě Vlastivědného muzea v Oomouci. Od 1. července 2000 je majetkem městyse Náměšť na Hané.

více na www.zamek.namestnahane.cz


Zámecký parkZámecký park

Umístění: obklopuje zámek, č.p. 1, p.č. 436, rozloha 2,50 ha
Datování: 60. léta 18. století

Park kruhového půdorysu se rozkládá kolem budovy zámku, je do čtyř světových stran spojen lipovými alejemi s kruhovou cestou. Na východní straně zámku je umístěno schodiště, kde jsou rozmístěny barokní sochy dětí - alegorií čtyř ročních období. Na počátku 20. století byl park doplněn o další drobné stavby - kolonáda, litinový altán, bazén a ohraničení zděným plotem s kovanou mříží. 

Poslední zásadní úpravy  byly realizovány v roce 1925 zahradním architektem Křemenem. Svojí dispozicí se zámecký park řadí k nejvýznamnějším objektům na Moravě.


Zřícenina hraduZřícenina hradu

Umístění: na pahorku nad říčkou Šumicí, severeně od zámecké kaple Nejsv. Trojice
Datování: 1893

Náměšťský hrad stával na ostrožně nad pravým břehem potoka Šumice na jihozápadním okraji obce Náměšť, zvané Kapounov, v místě, kde se dosud říká Na hradě.

Jádro hradu chránila od jihozápadu k jihovýchodu ve velkém oblouku soustava příkopů; celé hradisko má obvod 150 m a největší průměr 50 m. O vzniku hradu nemáme žádnou zprávu; snad byl postaven na ochranu biskupské části Náměště.

První písemná zpráva o hradu pochází až z května 1423, kdy byl obléhán vojskem moravských přívrženců císaře Zikmunda. Hrad hájila husitská posádka pod vedením Ctibora z Cimburka. Když 13. května téhož roku Ctibor kapituloval, slíbil poslušnost a pomoc Zikmundovi proti všem jeho nepřátelům, s výjimkou vlastního bratra Jana Tovačovského z Cimburka, přívržence strany podobojí.

Se zprávami o hradu Náměšti se naposledy setkáváme v r. 1480 a 1482, kdy jej držela Alena z Náměště. Pravděpodobně nejpozději v 16. století byl již opuštěn zřejmě proto, že byl malý a nepohodlný a jeho funkci šlechtického sídla a správního střediska náměšťského statku převzala tvrz (pozdější dolní zámek) na okraji vesnice.

Zřícenina hradu existovala ještě v 18. století; postupem doby zde místní obyvatelé  získávali vhodný stavební materiál. Do dnešní doby se z hradu zachovaly jen zbytky zdiva a příkopů v terénu.


Dolní zámek - sladovnaDolní zámek - sladovna

Umístění: u mostu přes Šumici, p.č. 88, č.p. 281
Datování: 1894
Na místě dnešní sladovny (dolního zámku) původně stála tvrz. První zmínka o ní pochází z roku 1490, postavena však byla zřejmě již v polovině 14. století. 
Šlechticem, který nechal tvrz postavit byl pravděpodobně Zbyněk z Vrahovic. Od roku 1536 byli vlastníky tvrze v Náměšti Bruntálští z Vrbna.
Tato tvrz byla v roce 1556 přestavěna na renesanční zámek. V roce 1665 dokončena obnova zámku po švédském zpustošení. Od roku 1768 sloužil dolní zámek jako textilní manufaktura, později využit jako sladovna.

Kostel sv. KunhutyKostel sv. Kunhuty

Umístění: na náměstí T.G.Masryka, p.č. 1
Autor: V. Crha
Datování: 1873

Kostel sv. Kunhuty v Náměšti na Hané, pochází nejméně z roku 1656. Tehdy byl kolem kostela hřbitov. Zrušen byl roku 1833. V roce 1869 byl kostel ve velmi špatném stavu. Četné trhliny zdiva způsobily jeho uzavření a později stržení. Stavbu nového kostela provedl litovelský stavitel V.Crha v letech 1871 – 73 v novorománském slohu. Nejvýznamějším sponzorem stavby byl tehdy hrabě Kinský, majitel zdejšího panství.


FaraFara Náměšť na Hané

Umístění: náměstí T.G.Masaryka č.p. 278, p.č. 3
Datování: původní budova z 2. pol. 18. století

Budova ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Náměšť na Hané, sídlo občanského sdružení Betánie.


Hrobka Kinských na hřbitověHrobka Kinských na hřbitově

Umístění: hřbitov, p.č. 131
Datování: 1871

Rodinná hrobka hraběcího rodu Kinských byla vybudována na tehdy nově založeném hřbitově. Vystavěna je v empírovém slohu. Fasáda členěna pilastry, průčelí ukončeno trojúhelníkovým štítem se štukovým erbem hrabat Kinských v tympanonu. Nadzemní část s dřevěným oltářem slouží jako kaple, v kryptě hrobky jsou uloženy tři generace náměšťských Kinských.


Kaple sv. Martina na Nových DvorechKaple sv. Martina na Nových Dvorech

Umístění: Nové Dvory, p.č. 434
Datování: 1800

Malá kaplička zasvěcená sv. Martinu.

 
 

Houdkův důmHoudkův dům

Umístění: náměstí T.G.Masaryka č.p. 250, p.č. 13/2
Datování: počátek 19. století
Restaurováno v roce: 1982-1985, 2010

Rodný dům Dr. Vítězslava Houdka, právníka a spisovatele v oblasti moravské vlasttivědy.

Stal se státním úředníkem (1880), působil mj. na ministersvtu vnitra ve Vídni a na moravském místodržitelství (1908-1914). V oblasti moravské vlastivědy zpracoval několik kulturněhistorických prací např. napsal první souhrnné dějiny Náměště na Hané, které byly později přepsány do obecní kroniky. Zemřel 1. června 1916 v Náměšti, kde je také pochován. V roce 1996 mu byla vyhotovena pamětní deska na jeho rodném domě jako dík za všechno to, čím svou rodnou ves proslavil.


Socha Panny Marie s JežíškemSocha Panny Marie s Ježíškem

Umístění: náměstí T.G.Masaryka před č.p. 250, p.č. 774/1
Autor: David Zürn
Datování: 1709
Materiál: maletínský pískovec
Restaurováno v roce: 1994-1995

 


Socha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana Nepomuckého

Umístění: poblíž mostu přes Šumici před Dolním zámkem - sladovnou, p.č. 782
Autor: Jiří Antonín Heinz
Datování: 1896
Materiál: maletínský pískovec
Restaurováno v roce: 1993-1994

Centrální kříž na hřbitověCentrální kříž na hřbitově

Umístění: uprostřed hřbitova za hrobkou Kinských, p.č. 582/2

Autor: neznámý
Datování: 1832
Materiál: šedá rytina, 1. stupeň pískovec, 2. stupeň beton

 


Kříž u kostelaKříž u kostela

Umístění: na náměstí u kostela sv. Kunhuty, p.č. 1
Autor: neznámý
Datování: 1881
Materiál: pískovec, korpus Krista - šedá litina

 


Dřevěný kříž u kostelaDřevěný kříž u kostela

Umístění: na náměstí u kostela sv. Kunhuty, p.č. 1
Autor: neznámý
Datování: 1878
Materiál: dřevo

 

 


Socha Ježíše KristaSocha Ježíše Krista

Umístění: na náměstí za presbytářem kostela sv. Kunhuty, p.č. 1
Autor: Texmann
Datování: počátek 20. století
Materiál: socha -vápenec, architektura - maletínský pískovec, nápisová deska - mramor

 

 


Pomník T.G.MasarykaPomník T.G.Masaryka

Umístění: náměstí T.G.Masaryka, p.č. 774/1
Autor: Julius Pelikán
Datování: 1946
Materiál: pískovec
Restaurováno v roce: 2002

 


Kříž u faryKříž u fary

Umístění: náměstí T.G.Masaryka u fary naproti kostela, p.č. 6
Autor: neznámý
Datování: 20. století
Materiál: pískovec, sokl - lomový kámen

 

 


Sousoší sv. Cyrila a MetodějeSousoší sv. Cyrila a Metoděje

Umístění: Biskupství naproti č.p. 171, p.č. 1933
Autor: J. Beneš
Datování: 1911
Materiál: hořický pískovec, carrarský mramor

 


Kříž v BiskupstvíKříž v Biskpství

Umístění: Biskupství, p.č. 1937
Autor: neznámý
Datování: 1868
Materiál: pískovec - socha, betonový základ, železná ohrádka

 

 

 


Litinový kříž v BiskupstvíLitinový kříž v Biskupství

Umístění: východně za obcí u silnice do Senice, p.č. 1182/1
Autor: neznámý
Datování: 1918
Materiál: kříž - šedá litina, podstavec - pískovec

 


Kříž u silnice na Nové DvoryKříž u silnice na Nové Dvory

Umístění: v obci u silnice na Nové Dvory, p.č. 1334/3
Autor: V. Semerák a spol.
Datování: 1918
Materiál: šedá litina, podstavec - pískovec

 

 


Náhrobek rodiny KutkovyNáhrobek rodiny Kutkovy a Otrubovy

Umístění: hřbitov, p.č. 583
Autor: neznámý
Datování: 2. pol. 19. století
Materiál: šedá litina, schod - pískovec

 

 


Náhrobek rodiny Bartoňkovi a SklenářovyNáhrobek rodiny Bartoňkovy a Sklenářovy

Umístění: hřbitov, p.č. 583
Autor: neznámý
Datování: 60. léta 19. století
Materiál: šedá litina, schod pískovec

 


Náhrobek rodiny HoudkovyNáhrobek rodiny Houdkovy

Umístění: hřbitov, p.č. 583
Autor: neznámý
Datování: 60. léta 19. století
Materiál: šedá litina, schod pískovec

Boží muka u nádražíBoží muka u nádraží

Umístění: u nádraží,p.č. 735/2
Autor: neznámý
Datování: 19. století
Materiál: omítané zdivo, betonový a lomový kamenný sokl

 


Boží muka v BiskupstvíBoží muka v Biskupství

Umístění: Biskupství, p.č. 504
Autor: neznámý
Datování: 19. století
Materiál: omítané zdivo a beton

 


Torzo kamenného kříže u nádražíTorzo kamenného kříže u nádraží

Umístění: u nádraží, p.č. 395
Autor: neznámý
Datování: počátek 19. století
Materiál: pískovec

 


Torzo kamenného kříze u OlbramicTorzo kamenného kříže u Olbramic

Umístění: u nádraží, p.č. 395
Autor: neznámý
Datování: počátek 19. století
Materiál: pískovec

 

 

Městys Náměšť na Hané má ve svém majetku 9 kulturních památek (ochrana památky; vedle kultur. památek existují ještě národní kulturní památky a památky UNESCO) a 10 památek místního významu. Mezi ně patřilo i torzo kamenného kříže na cestě do Olbramic. Autor tohoto pískovcového kříže z 1. čtvrtiny 19. století byl neznámý. Dle restaurátorů již restaurátorský zásah nebyl možný. Proto bylo torzo odstraněno a na jeho místo byl umístěn nový kříž zhotovený Uměleckým kovářstvím Stawaritsch z Kostelce na Hané (51.000,- Kč; dotace z Mikroregionu Litovelsko ve výši 22.000,- Kč). Kříž měří 3 metry a váží 350 kg.

fotofotofoto

Městys

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace