Důležitá telefonní čísla

tabulka

Kalendář akcí

Video Hanácké ráj

 

Svozový kalendář 2018

12

 

 

Mediální partneři

logologologo

Odkazy

 

logo

logo

logo

logologologo

 

Evropská databanka

 

mapa 2mapa 1

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zastupitelstvo městyse Náměšť na Hané

Náměšť na Hané je tvořeno 15 členy volenými v rámci komunálních voleb. Pravomoci zastupitelstva vyplývají ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje především ve věcech patřících do samostatné působnosti obce a dále také o některých majetkoprávních úkonech. Zasedání zastupitelstva městyse je veřejné a jeho usnesení je zveřejněno po dobu 15 dní na úřední desce městyse Náměšť na Hané, na náměstí T.G.Masaryka před úřadem a dále také na internetových stránkách městyse Náměšť na Hané www.namestnahane.cz.

FOTOZleva: Bohuslav Ošťádal, Antonín Kurfürst, Jaroslav Brzák, Diana Huňková, Pavel Kurfürst, Jiří Mach, Marek Švarc, Eliška Kvapilová,  Marta Husičková, Iveta Botková, Hana Zacpálková, Vlasta Blahová, Jana Strážnická, Tomáš Otruba, Marie Pečivová.

Rada městyse je tvořena 5 členy volenými z řad zastupitelstva městyse Náměšť na Hané. Členy rady je starosta a místostarosta. Rada městyse je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu městyse. Schůze rady města jsou neveřejné. Usnesení rady městyse je zveřejněno na internetových stránkách městyse Náměšť na Hané www.namestnahane.cz.

Složení rady na období 2014 - 2018:

Mgr. Marta Husičková, starostka

Ing. Pavel Kurfürst, místostarosta

Bohuslav Ošťádal, 1. člen rady

Ing. Jaroslav Brzák, 2. člen rady

Mgr. Eliška Kvapilová, 3. člen rady

 

Výbory zastupitelstva jsou zřizovány zastupitelstvem jako jeho iniciativní a kontrolní orgány. Zastupitelstvo městyse Náměšť na Hané má zřízen kontrolní a finanční výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva městyse. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městyse. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu.

Složení výborů na období 2014 - 2018:

Finanční výbor:

Ing. Iveta Botková, předseda

členové: Ing. Jaroslav Brzák, Ing. Rostislav Suchánek, Ing. Hana Zacpálková, Tomáš Pečiva, Ing. Petra Krejsová Odehnalová, Ing. Alice Buiglová

Kontrolní výbor:

Ing. Antonín Kurfürst, předseda

členové: Bc. Radek Krejčíř, Bc. Petr Husička, Vojtěch Němeček, Ivana Solovská, Marek Švarc, Ing. Matouš Richter