Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Uložení písemností

Informace o uložení písemností  pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G. Masaryka 100

Od 1. ledna 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt, tj. na podatelně Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané.

Zásilka je pro adresáta uložena buď na České poště nebo na Úřadu městyse Náměšť na Hané, podatelně, nám. T.G.Masaryka 100.

Nejedná se o uložení dopisů či zásilek, ale pouze o oznámení o uložení zásilky a výzvy k vyzvednutí na České poště nebo na podatelně Úřadu městyse Náměšť na Hané.

Aktuální seznam oznámení o uložení výzvy k převzetí zásilky a poučení občanům s trvalým pobytem na ohlašovně (101.23 kB)

Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách je vyvěšena:


Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na poště v Náměšti na Hané či na úřadě městyse Náměšť na Hané, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout zásilku si může i přímo na poště i bez toho, že by si na podatelně vyzvedával oznámení o uložení zásilky nebo výzvu s poučením.

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty 10-ti dnů splněny podmínky fikce doručení.

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání takovýmto chováním pouze vlastní osobu.


Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny Úřadu městyse Náměšť na Haní, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané je evidován u občana, jehož údaj o místu trvalého pobytu byl ve správním řízení zrušen.

Z evidování občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Úřad městyse Náměšť na Hané není povinen přebírat korespondenci adresovanou fyzickým osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny.

Od 1.1.2016 zajišťuje úřad městyse převzetí a uložení "oznámení o uložení zásilky s poučením" osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to v podatelně úřadu nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané.


Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny - nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané, o uložení zásilky

Zásilka je uložena:

 • na České poště, s. p., v Náměšti na Hané, Sokolská 560 , 783 44 Náměšť na Hané, kontaktní telefon (+420) 585 754 210,  je zásilka k vyzvednutí v otevírací době pošty tj. pondělí a středa 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod.; úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 16:00 hod.
 • na Úřadě městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, 783 44  Náměšť na Hané, podatelna, kontaktní telefon 585 757 811, mob. 723 654 723, je zásilka k vyzvednutí v úřední dny pondělí a středa 7:00 - 11:00 hod. a 11:30 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 7:00 - 11:00 hod. a 11:30 - 15:00 hod. a v pátek 7:00 - 11:00 a 11:30 - 13:30 hod.
 • jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty
 • prokáže-li se adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednou, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta
 • jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má trvalý pobyt na adrese ohlašovny nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané má možnost:

 • zřídit si tzv. "doručovací adresu", na kterou mu mají být doručovány "úřední písemnosti"; tuto adresu si lze zřídit úřadě městyse v Náměšti na Hané  nebo na pracovišti CZECH POINT,
 • správnímu úřadu, soudu apod. při každém správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,
 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
 • zajistit si "dosílání pošty" na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí - placená služba,
 • zřídit si u České pošty, s.p., P.O.BOX - placená služba,
 • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště - tato služba je bezplatná.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace