Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Narození

Narození - rodný list


Základní informace

K zápisu narození je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Zápis do knihy narození a vystavení rodného listu se provede do 30 dnů po obdržení podkladů a na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce ani následně poskytnuty zdravotní služby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodný list mohou převzít po předložení dokladu totožnosti rodiče (popř. jeden z rodičů), prarodiče.

Podmínky a postup řešení

Vyřízení rodného listu je možné na matrice v místě narození dítěte.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobní návštěvou matričního úřadu v místě narození dítěte.

Dotčené instituce

Matriční úřad v Náměšti na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Rodný list pro dítě narozené ve správním obvodu matričního úřadu Náměšť na Hané, Loučany vyřizuje:

Úřad městyse Náměšť na Hané, matrika, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané.

Úřední hodiny

Po

7:00 – 11:00

11:30 – 17:00 hod.

Út

7:00 – 11:00

11:30 – 15:00 hod.

St

7:00 – 11:00

11:30 – 17:00 hod.

Čt

7:00 – 11:00

11:30 – 15:00 hod.

7:00 – 11:00

11:30 – 13:30 hod.

Kontakt: 585 757 815, mob.: 723 521 788

e-mail: matrika@namestnahane.cz 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

 • prohlášení o jménu dítěte,
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz povolení k pobytu cizince),
 • oddací list.

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec „není znám“, matka předloží:

 • prohlášení o jménu dítěte,
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz povolení k pobytu cizince),
 • rodný list,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
 • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá.

U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, jeden z rodičů předloží:

 • prohlášení o jménu dítěte,
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz povolení k pobytu cizince),
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství (pokud nebylo odevzdáno v porodnici)

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:

 • platné občanské průkazy,
 • rodné listy (cizinec předloží rodný list přeložený do českého jazyka soudním tlumočníkem a opatřený příslušnými ověřeními),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená,
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá,
 • těhotenský průkaz,
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu – seznam tlumočníků je k dispozici na adrese: www.justice.cz).

V případě rozvedených a ovdovělých matek může být k dítěti určeno otcovství pouze za předpokladu, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně od úmrtí manžela, uplynulo 300 dní. Pokud tato doba neuplynula, předloží matka originál oddacího listu a jako otec dítěte bude zapsán bývalý manžel, resp. zemřelý manžel. Následně je možné podat návrh na popření otcovství na okresním soudě podle místa trvalého pobytu matky.

Pokud se rodiče nedohodnou na jménu (jménech) dítěte, matriční úřad o tom učiní oznámení soudu, a ten následně jméno dítěti určí.

Správní a jiné poplatky

vydání rodného listu:

 • 0 Kč - za vydání prvního rodného listu (tzv. prvopis)
 • 300 Kč - za vydání každého dalšího rodného listu (tzv. druhopis) 
 • 100 Kč – za vydání vícejazyčného standardního formuláře.

Lhůty pro vyřízení

Zápis do matriční knihy narození a následné vydání rodného listu dítěte je nutné učinit nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů. Prohlášení o určení otcovství se sepisuje ihned, jsou-li předloženy požadované doklady.

Návazné činnosti

Po obdržení rodného listu musí zákonný zástupce přihlásit novorozence ke zdravotnímu pojištění (do osmi dnů ode dne narození dítěte u té zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte).

Právní předpisy

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Informace o porodném: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

Státní občan ČR narozený v cizině (oba rodiče Češi, jeden z rodičů Čech)

V případě, že se státní občan ČR narodí v cizině, zapíše se jeho narození do Zvláštní matriky v Brně. V tomto případě je nutná osobní návštěva na matričním úřadě, který žádost o zápis narození zpracuje a zašle na Zvláštní matriku Brno ke zpracování. Bližší informace viz www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti

Rodná čísla

Problematiku rodných čísel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Rodná čísla určuje Ministerstvo vnitra ČR. Výdejovým místem jsou zejména matriční úřady, které přidělují RČ při narození dítěte.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace