Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Vidimace, legalizace, eLegalizace

Na Úřadě městyse v Náměšti na Hané provádí ověřování:


OVĚŘOVÁNÍ LISTIN  - Vidimace

Co potřebujete: listinu včetně pořízené kopie

Typy listin, které lze ověřit (vidimovat):

 • prvopis
 • již ověřenou vidimovanou listinu
 • výstup z autorizované konverze dokumentů
 • opis nebo kopii pořízenou ze spisu
 • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Kolik to bude stát:

 • 30,- Kč za každou i započatou stránku


OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ  - Legalizace

Co potřebujete:

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana
 • listinu, na které chcete podpis ověřit

Typy listin, na kterých lze provést ověření podpisu (legalizaci):

 • listina s českým textem
 • vícejazyčný formulář (musí obsahovat i český jazyk)
 • cizojazyčný text, který je úředně přeložen do českého jazyka

Kolik to bude stát:

 • 50,- Kč za každý podpis
 • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou od poplatku osvobozeni

eLegalizace

je ověření pravosti elektronického podpisu žadatele na dokumentu v elektronické podobě, který žaatel uznal za vlastní. 

Co eLegalizace umožňuje?

Možné je ověřit jakýkoli elektronický podpis, tj. i „prostý“ elektronický podpis. Dokument musí být ve formátu PDF/A a nesmí přesáhnout velikost 50 MB. V případě podepsání dokumentu zaručeným elektronickým podpisem nesmí být porušena integrita dokumentu. Expirace certifikátu není z pohledu eLegalizace na překážku, tzn., že i podpis, u něhož vypršela platnost certifikátu, lze uznat za vlastní. Pokud dokument nevyhovuje uvedeným předpokladům, Úschovna Czech POINT ho nenačte a nelze požádat o eLegalizaci podpisu.

eLegalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v dokumentu ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah dokumentu neodpovídá.

Jaký je postup eLegalizace?

Žadatel nejdříve musí předmětný dokument s elektronickým podpisem nahrát do Úschovny Czech POINT, která mu vygeneruje „Potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny pro eLegalizaci dokumentu“.

Žadatel vloží do Úschovny Czech POINT  elektronický dokument, na němž chce eLegalizovat svůj elektronický podpis. Ověřující osoba po zadání údaje z potvrzení z Úschovny Czech POINT do formuláře zhodnotí předmětný dokument. Ověřující osoba dále ztotožní žadatele, popíše elektronický podpis (případně zaručený elektronický podpis vyhodnotí formulář sám) a po úspěšném vyhodnocení a ztotožnění se přádává žadateli ověřovací doložka prostřednictvím datové schránky žadatele nebo Úschovny Czech POINT. 

S ohledem na skutečnost, že právní úprava dosud nezakotvuje formu elektronické ověřovací knihy, zápis o provedení eLegalizace se zapisuje do tištěné ověřovací knihy. Žadatel se proto musí po vložení dokumentu do Úschovny Czech POINT osobně dostavit na Kontaktní místo veřejné správy. Současně je záznam zanesen do IS Czech POINT.

Na kontaktním místě veřejné správy je třeba předložit doklad totožnosti a potvrzení z Úschovny Czech POINT. Následně dojde k ztotožnění žadatele a vyhodnocení podpisu. Poté žadatel obdrží ověřovací doložku prostřednictvím datové schránky nebo Úschovny Czech POINT.

Co potřebujete:

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky

Kolik to bude stát?

50 Kč / za každý podpis nebo otisk razítka

 

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace