Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je dokladem o právní způsobilosti uzavření manželství podle českého práva a česká státní občan jej předkládá při uzavření manželství v zahraničí. 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů.

Kdo a za jakých podmínek

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost

 • státního občana České republiky nebo
 • bezdomovce, nebo
 • jimi zplnomocněné fyzické osoby - podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Jak a kam se obrátit

O vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žádá osobně.

Požádat lze na:

 • matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, nebo
 • matričním úřadu podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny, anebo
 • Úřadu městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl. 

Co musíte předložit

K písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství žadatel předkládá

 1. občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 2. rodný list,
 3. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 5. úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Typ: PDF dokument, Velikost: 101.72 kB

Žadatel není povinen předkládat doklady výše uvedené pod písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele k obstarání vysvědčení, písemnou žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. 

Poplatky a termíny

Poplatky

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti.

Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

  

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace