Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Prohlášení o volbě druhého jména

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě svého trvalého pobytu nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména. Do matriční knihy lze na pozici druhého jména zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Zapsaná dvě jména nesmí být stejná. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan České republiky povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Je-li při zápisu narození občana České republiky do zvláštní matriky (zvláštní matrika tj. Úřad městské části Brno-střed, který je příslušný k zápisu státního občana České republiky narozeného v cizině) na cizozemském matričním dokladu uvedeno více jmen, může prohlásit (za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci), které z nich, popřípadě, která dvě z nich bude užívat. 

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsána k 31. 12. 1949 dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat. Má-li v této matriční knize zapsána více než dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, které jméno z těchto zapsaných jmen bude užívat jako druhé.

Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Podrobné informace poskytne kterýkoli matriční úřad.

Fyzická osoba je povinna užívat v úředním styku dvě jména, jsou-li zapsána v matriční knize vedené matričním úřadem.

Fyzická osoba, popřípadě zákonní zástupci nezletilé fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká. U nezletilého staršího 15 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít.
 

Jak a kam se obrátit

  • na matriční úřad podle místa trvalého pobytu fyzické osoby

  • na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

Co musíte předložit

Prohlášení o volbě druhého jména - nezletilé dítě (100.19 kB)

K prohlášení se připojí

  • rodný list fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká,

  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě druhého jména, a další matriční doklady, které jsou volbou druhého jména dotčeny. Bližší informace vždy pro konkrétní případ v této věci získáte na kterémkoliv matričním úřadě.

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad, v jehož knize narození není zapsáno jméno, jehož se prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno, vydá žadateli nový rodný list nejpozději do 30 dnů od obdržení prohlášení.
 

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace