Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Místní poplatek ze psů

OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ

Poplatek je zaveden obecně závaznou vyhláškou OZV č. 3/2023 o místním poplatku ze psů, která je účinná dnem 1. ledna 2024.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců, jejichž držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

Držitel psa splní svou povinnost poplatníka přihlásit psa k evidenci u správce poplatku (nejlépe osobně) ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal držitelem psa ve věku tří měsíců nebo staršího. Povinnost přihlásit psa k evidenci má i držitel, jehož pes je od poplatku osvobozen. Důvod osvobození musí správci poplatku prokázat.

Při ohlášení poplatník uvede:

· jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

· čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

·    další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří, počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku

· dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí

  • 200 Kč za jednoho psa,
  • 200 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
  • 100 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
  • 100 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let,

V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Místní poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku. 

Úhradu poplatku je možno provést:

Bezhotovostně převodem na účet č. 1815818369/0800 nebo v hotovosti na pokladně úřadu městyse Náměšť na Hané. 

Držitel psa je povinen přihlásit psa k evidenci u správce poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal držitelem psa ve věku tří měsíců nebo staršího. 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psa 

V případě ohlášení e-mailem na adresu: pokladna@namestnahane.cz, tel. 585 757 816, mob. 607 042 013


Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace