Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Než začnete stavět

Než začnete uvažovat o možnosti postavit si například rodinný dům získejte si nejdříve spolehlivé informace, zda je Váš záměr realizovatelný.

Od 1.1.2007 lze realizovat stavbu („novostavbu“) jen na zastavitelné ploše vymezené k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje (§2 odst. 1) písm. j) nového stavebního zákona) a v zastavěném území obce, které je vymezené územním plánem.

Zákon č. 183/2006 Sb. (dále nový stavební zákon) totiž neumožňuje stavebnímu úřadu povolit stavbu pokud plánovaná stavba (záměr) je v nezastavěném území obce (§ 2 odst. 1. písm. f) nového stavebního zákona.

§ 18 odst. 5) nového stavebního zákona !

„V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.“

Jak to lze vyřešit?

Obec na jejímž katastrálním území plánujete stavět musí buď pořídit nebo změnit územní plán obce, popřípadě vymezit zastavěné území obce podle § 59 nového stavebního zákona. Jednejte tedy s obcí na jejíž katastru chcete stavět. Obec má právo po Vás požadovat náhradu nákladů na pořízení územního plánu. (§ 45 odst. 4) nového stavebního zákona).

Informaci, zda lze stavět na pozemku, který je ve správním území Městyse Náměšť na Hané, Obce Drahanovice, Loučany nebo Olbramice, získáte na příslušném obecním úřadu nebo na stavebním úřadu Náměšť na Hané. Na stavebním úřadu získáte i informaci o podmínkách realizace nástaveb, přístaveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář

plakát

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

app

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Google playapp

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mapový portál Geosense

Náměšť na Hané

baner

mpa

Mapa lokality Pod Skřeby

mapaMapa Náměšť na Hané
s názvy ulic

Partnerská města

Jsme členy

Dotace