Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Volba prezidenta republiky 2023

Výsledky voleb v Náměšti na Hané 

Obec Náměšť na Hané – souhrnné informace

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 3 3 100,00 1 691 1 206 71,32 1 206 1 198 99,34
2. kolo 3 3 100,00 1 684 1 216 72,21 1 216 1 213 99,75

Obec Náměšť na Hané

Tabulka umožňuje výběr jmenných seznamů a přehledů podle příjmení nebo čísla. Přístupný seznam je označen znakem velké X, nepřístupný znakem velké N.
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 89 7,42 X X
2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 51 4,25 X X
*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 402 33,55 691 56,96
5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 5 0,41 X X
6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 172 14,35 X X
+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 426 35,55 522 43,03
8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 20 1,66 X X
9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 33 2,75 X X

+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát


Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. (24.17 kB)

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu může volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Žádost občanů s trvalým pobytem v Náměšti na Hané vyřizuje Úřad městyse Náměšť na Hané. 

Formuláře

Žádost lze podat:

V listinné podobě doručením nejpozději dne 6. 1. 2023 na adresu: Úřad městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, 783 44  Náměšť na Hané.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (pokud ověření podpisu voliče na žádosti či plné moci k převzetí j provádí obecní úřady, je tento úkon osvobozen od správního poplatku)

  • v elektronické podobě žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky fyzické osoby

osobně v úředních hodinách nejpozději 11. 1. 2023 do 16:00 hodin na Úřadě městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané v úředních hodinách úřadu.

Vydat voličský průkaz je možné nejdříve od 29. 12. 2022, a to

  • osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
  • poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti, a to i do zahraničí

Vzhledem k tomu, že od 29.12.2023 je úřad z důvodu dovolené uzavřen, prvním dnem pro vydání voličských průkazů je pondělí 2. ledna 2023. 

Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Termíny vyřízení voličských průkazů pro případné 2. kolo volby prezidenta ČR:

  • v listinné podobě doručením nejpozději 20.1.2023 do 16:00 hodin
  • osobně nejpozději 25.1.2023 do 16:00 hodin

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (volič v izolaci z důvodu nemoci Covid-19) (157.89 kB)

Informace ministerstva

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace