Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR 2020


Informace pro voliče - volby do zastupitelstev krajů

Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční:

  • v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
  • v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje může hlasovat občan České republiky,

  • který má trvalý pobyt v obci na území Olomouckého kraje,
  • který nejpozději v druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
  • u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů  je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (30.09.2020 do 16:00 hod.) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci na území Olomouckého kraje, opravňuje voliče hlasovat v libovolném volebním okrsku na území Olomouckého kraje. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno. Okrsková volební komise taktéž neumožní hlasovat voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.


Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby se budou konat 2. a 3. října 2020. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 9. a 10. října 2020.

Na území Olomouckého kraje se na podzim letošního roku uskuteční volby ve dvou volebních obvodech:


Informace pro voliče omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19

Zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.

Pro voliče, jimž nařídila karanténu nebo izolaci krajská hygienická stanice nebo praktický lékař nebo jsou umístěni v pobytových zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena, se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  1. Hlasování u volebního stanoviště z motorového vozidla bude probíhat ve středu 30. září 2020 v době od 7:00 do 15:00 hodin, a to výlučně z motorového vozidla.
    Hlasovat může volič s trvalým pobytem na území okresu Olomouc. Informace o umístění volebního stanoviště bude zveřejněna nejpozději 17. září 2020 na internetových stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje.
  2. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště, může hlasovat od pátku 2. října od 7:00 do 22:00 hodin do soboty 3. října 2020 od 7:00 do 14:00 hodin za podmínky, že do čtvrtka 1. října 2020 do 20:00 hodin oznámí Krajskému úřadu Olomouckého kraje, že žádá příjezd speciální volební komise v ochranných prostředcích.
  3. Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno, bude probíhat od čtvrtka 1. října 2020 od 7:00 do 22:00 hodin do pátku 2. října 2020 od 7:00 do 18:00 hodin ve spolupráci krajského úřadu s vedením pobytového zařízení.

V případě, že po vydání voličského průkazu bude volič omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, je povinen při uplatnění volebního práva u volebního stanoviště nebo prostřednictvím zvláštní přenosné schránky nahlásit, že je držitelem voličského průkazu a voličský průkaz odevzdat komisi pro hlasování.


Webové stránky: 

Informace Ministerstva vnitra

Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje

Český statistický úřad

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace