Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Státní občanství

Udělení státního občanství České republiky

Žádost o udělení státního občanství České republiky podle ust. § 17 zákona č. 186/2013 Sb., o státnímo občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), podává žadatel na krajském úřadě podle trvalého pobytu žadatele. O žádosti rozhoduje ministerstvo vnitra České republiky. Na udělení státního občanství není právní nárok.

Doporučujeme žadatelům o udělení státního občanství domluvit si termín schůzky předem s příslušnou matrikářkou (podání žádosti o udělení státního občanství může trvat i jednu hodinu). Upozorňujeme žadatele, aby s sebou přinesli všechny doklady uvedené v zákoně o státním občanství České republiky).


Informace pro žadatele o udělení státního občanství České republiky

Kontakty:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Mgr. Dana Ilíková, tel. 585 508 610, e-mail: d.ilikova@kr-olomoucky.cz – dveře č. 1310

Bc. Jana Brtníková, tel. 585 508 606, e-mail: j.brtnikova@kr-olomoucky.cz – dveře č. 1310)


Osvědčení o státním občanství

Osvědčení, případně potvrzení o státním občanství ČR jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky.

Státní občanství České republiky se prokazuje:

 • občanským průkazem;
 • cestovním pasem;
 • osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České republiky;
 • vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.

Kdo a za jakých podmínek:

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky podává občan ČR, za nezletilého občana ČR (do 18 let) jeho zákonný zástupce.

Osvědčení o státním občanství ČR je nutné předložit k žádosti o vydání prvního občanského průkazu, pokud 15letá osoba nevlastní platný cestovní pas, nebo k žádosti o první samostatný cestovní pas pro osobu mladší 15 let.

Fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky a která v průběhu roku 1993 provedla volbu státního občanství Slovenské republiky, může požádat o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.

Jak a kam se obrátit:

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu nebo u matričních úřadů, tzn. u obecního úřadu III. stupně (Magistrát města), městského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části, v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, pro územní vojenské újezdy u újezdního úřadu určeného zvláštním právním předpisem, příslušného podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, podává žádost u Úřadu městské části Praha 1.

Má-li osoba trvalý pobyt v cizině, může žádost podat prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky. Tento úřad je povinen žádost postoupit úřadu příslušnému k vydání osvědčení o státním občanství České republiky nejpozději do 15 dnů od jejího podání.

Co musíte předložit:

K žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR je nutné doložit:

 • vyplnění předepsaných tiskopisů
 • domovský list (pokud jej žadatel vlastní)
 • event. další doklady, kterými lze prokázat státní občanství
 • rodný list žadatele (jsou-li rodiče žadatele narozeni po 1. 1. 1954, doloží též oddací list rodičů vydaný před 1. 7. 2001, v ostatních případech jejich rodné listy);
 • průkaz totožnosti žadatele, popř. zákonného zástupce;
 • potvrzení o místě trvalého pobytu v případě, že v nedávné době došlo k jeho změně.
 • Žádost o vystavení osvědčení o státním občanství České republiky:
 • pro osobu mladší 18 let
 • dotazník ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky
 • pro osoby zbavené zcela-částečně právní způsobilosti

Poplatky:

 • Za vydání osvědčení o státním občanství ČR k vystavení prvního občanského průkazu v 15 letech občana se neplatí žádný správní poplatek.
 • Za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR se hradí 100 Kč.
 • Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500,- Kč, platnost dokladu 6 měsíců.

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace