Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek je zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 6/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která je účinná dnem 1. ledna 2024.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena v příloze č. 1 k OZV č. 6/2023, která tvoří nedílnou součást vyhlášky.

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
  2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
  3. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,
  4. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 5 Kč,
  5. za provádění výkopových prací 5 Kč,
  6. za umístění stavebních zařízení 1 Kč,
  7. za umístění reklamních zařízeníKč,
  8. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 1 Kč,
  9. za umístění zařízení cirkusů 1 Kč,
  10. za umístění skládek 1 Kč,
  11. za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč,
  12. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 1 Kč,
  13. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 1 Kč,
  14. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč,
  15. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.
 2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
  1. Za umístění zařízení pro poskytování prodeje spočívajícího v umístění prodávaného zboží před prodejnou 100 Kč/m2/rok
  2. Za vyhrazení parkovacího místa 2 000 Kč/rok.
 3. Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 4 odst. 1.

Poplatník je povinen podat ohlášení nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství; není-li to možné, je povinen podat nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději do 3 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
 3. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Úhradu poplatku je možno provést:

Bezhotovostně převodem na účet č. 1815818369/0800 nebo v hotovosti na pokladně úřadu městyse Náměšť na Hané. 

Kontakt

Jana Šťastná, email: pokladna@namestnahane.cz, tel. 585 757 816, mob. 607 042 013

 

 

 

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace