Městys Náměšť na Hané
MěstysNáměšť na Hané

Kde nás najdete?

nám. T.G.Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané

mapa

Životní prostředí

Marta Podivínská, podatelna

Úřední hodiny

Po

7:00 – 11:00

11:30 – 17:00 hod.

Út

7:00 – 11:00

11:30 – 15:00 hod.

St

7:00 – 11:00

11:30 – 17:00 hod.

Čt

7:00 – 11:00

11:30 – 15:00 hod.

7:00 – 11:00

11:30 – 13:30 hod.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Jedná se o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které se vydává podle § 8 zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Povolení ke kácení lze vydat jen ze závažných důvodů. Nejčastěji se o kácení žádá z důvodu nové výstavby, nebo proto že vzrostlé stromy prokazatelně poškozují stavební objekty, nebo zastiňují přilehlé místnosti.
Pokud se jedná o stromy odumírající nebo odumřelé, nebo jde o výchovnou probírku, popř. o oprávnění podle zvláštního zákona, vyřizuje se žádost v režimu „oznámení“ což znamená, že se úřadu doloží tytéž údaje jako při standardní žádosti, ale neukládá se povinnost náhradní výsadby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku, na kterém stromy rostou, nájemce pozemku s písemným souhlasem vlastníka, popř. zmocněnec.

Povolení není třeba:

  • pro dřeviny o obvodu kmene ve 130 cm nad zemí do 80 cm a pro zapojené porosty dřevin na ploše do 40 m2
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
  • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
  • v havarijních stavech, kdy je zřejmě a bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu (zpravidla došlo ke zlomení nebo vyvrácení stromu v důsledku živelné pohromy) – tomto případě platí povinnost oznámit kácení alespoň dodatečně (s vysvětlením a pokud možno s fotografií poškozené dřeviny)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti (oznámení) u příslušného orgánu ochrany přírody.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Pro všechna katastrální území Náměšť na Hané je příslušný k řešení Úřad městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, Marta Podivínská, tel.: 585 757 811, mob. 723 654 723, e-mail: podatelna@namestnahane.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  • Snímek z katastrální mapy (nebo alespoň ruční zakreslení situace s zachycením budov, přilehlé ulice, plotu a p.) a se zákresem umístění dřevin
  • Souhlasy spoluvlastníků (nejméně 51% vlastnických podílů)
  • Závazné stanovisko odboru památkové péče v případě, že dřeviny rostou na pozemku památkově chráněného území
  • Vyplněná žádost o povolení kácení

Správní a jiné poplatky

Poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení

60 dnů, ve složitých případech 90 dnů od ode dne podání (případně doplnění) žádosti.

Další účastníci

Všichni vlastníci pozemků, přihlášená občanská sdružení.

Návazné činnosti

Umožnit pracovníkovi provést posouzení dřeviny na místě samém.

Možnost řešit elektronicky

Datová schránka Úřadu městyse Náměšť na Hané ID: 2fabckg

Související právní předpisy

Zákon č. 20/1987Sb., o státní památkové péči

Opravné prostředky

Proti vydanému rozhodnutí je možno se do 15 dnů od doručení odvolat k nadřízenému orgánu - t.j. ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odvolání se podává zdejšímu odboru ŽP MMOl, který je na krajský úřad doručí.

Sankce

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Úřad městyse

Usnesení rady a zastupitelstva městyse

logo

Turistické informační centrum

Hrad 1, Náměšť na Hané

logo

Klikací rozpočet

rozpočet

Svozový kalendář 2024

kalendářkalendář

Malovaná mapa Náměšť na Hané

plakát

llogo

Průvodce životními událostmi

logo

Mediální partneři

logologologo

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Městys Náměšť na Hané

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsazenost kulturního zařízení

logo

Partnerská města

Jsme členy

Dotace